Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 19 009 19 137 18 311 18 482 18 828
Žáci v základních školách 49 569 49 725 49 850 49 524 51 513
Žáci ve středních školách 22 522 22 455 22 956 23 655 24 609
Studenti vysokých škol1) 13 002 13 000 13 121 13 041 13 010
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Královéhradeckém kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých VŠ v Královéhradeckém kraji v roce 2020
    • Veřejné knihovny v Královéhradeckém kraji
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých VŠ podle místa trvalého bydliště v roce 2020

Metodika