Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 19 548 19 859 19 986 19 876 19 340
Žáci v základních školách 44 065 44 898 46 045 47 126 48 324
Žáci ve středních školách 26 370 25 044 24 615 23 881 23 652
Studenti vysokých škol1) 18 067 17 428 16 181 15 004 14 038
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji