Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 19 222 19 009 19 137 18 311 18 482
Žáci v základních školách 48 917 49 569 49 725 49 850 49 524
Žáci ve středních školách 23 184 22 522 22 455 22 956 23 655
Studenti vysokých škol1) 13 478 13 001 12 998 13 120 13 055
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Královéhradeckém kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých VŠ v Královéhradeckém kraji v roce 2020
    • Veřejné knihovny v Královéhradeckém kraji
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých VŠ podle místa trvalého bydliště v roce 2020

Metodika