Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 19 876 19 340 19 222 19 009 19 137
Žáci v základních školách 47 126 48 324 48 917 49 569 49 725
Žáci ve středních školách 23 881 23 652 23 184 22 522 22 455
Studenti vysokých škol1) 15 007 14 034 13 474 13 040 13 038
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji