Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 19 986 19 876 19 340 19 222 19 009
Žáci v základních školách 46 045 47 126 48 324 48 917 49 569
Žáci ve středních školách 24 615 23 881 23 652 23 184 22 522
Studenti vysokých škol1) 16 183 15 006 14 035 13 474 13 058
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji