Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 19 340 19 222 19 009 19 137 18 311
Žáci v základních školách 48 324 48 917 49 569 49 725 49 850
Žáci ve středních školách 23 652 23 184 22 522 22 455 22 956
Studenti vysokých škol1) 14 036 13 481 13 005 12 997 13 124
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji