Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 898 959 1 108 854 725
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 744 109 644 861 609 544 605 633 617 178
- listnaté 83 703 90 878 94 392 89 797 81 357