Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 108 854 725 659 634
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 609 544 605 633 617 178 652 663 888 867
- listnaté 94 392 89 797 81 357 75 643 74 902