Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 959 1 108 854 725 659
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 644 861 609 544 605 633 617 178 652 663
- listnaté 90 878 94 392 89 797 81 357 75 643