Ceny tržních služeb

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2021:

 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny Ts 1-12 Měsíční výkaz o cenách tržních služeb do 20. kalendářního dne
sledovaného období
Ing. Danuše Foglová
tel.: 495 762 276
danuse.foglova@czso.cz
Mgr. Andrea Cerhová
tel.: 495 762 286
andrea.cerhova@czso.cz

Mutace výkazu podle CZ-CPA

Kontakty podle mutací výkazu:

metodik (bu, iv, ob, op, ot, ou, ov, oz, pb, pe, pp, ps, pt, pu, rv) Ing. Danuše Foglová
tel.: 495 762 276
danuse.foglova@czso.cz
metodik (pa, pi, pn, pz, af)
Mgr. Andrea Cerhová
tel.: 495 762 286
andrea.cerhova@czso.cz
Vedoucí oddělení :        Mgr. Daniel Drášil            tel. 495 762 263 e-mail: daniel.drasil@czso.cz


INFORMACE PRO RESPONDENTY

 

Uvedené výkazy mají pro vyplňování zdarma k dispozici interaktivní pdf formulář. Současně na stránce Výkazy podle IČO může respondent zjistit svoji zpravodajskou povinnost.

Výkaz zpracovaný interaktivním pdf formulářem zasílejte elektronickou poštou na adresu epv-hk@czso.cz nebo přímo na metodika prostřednictvím jeho e-mailové adresy.