Ceny tržních služeb

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2023:

 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny TS 1-12 Měsíční výkaz o cenách tržních služeb do 20. kalendářního dne
sledovaného období

Mgr. Andrea Cerhová
tel.: 495 762 286
mobil: 703 824 109
andrea.cerhova@czso.cz

     

Ivana Nosková
tel.: 495 762 276
ivana.noskova@czso.cz

Mutace výkazu podle CZ-CPA

Kontakty podle mutací výkazu:

metodik (af, iv, nl, pa, pb, pe, pi, pn, pt, pu, pz, rv)

Mgr. Andrea Cerhová
tel.: 495 762 286
mobil: 703 824 109
andrea.cerhova@czso.cz

metodik (bu, ob, op, ot, ou, ov, oz, pp, ps)

Ivana Nosková
tel.: 495 762 276
ivana.noskova@czso.cz

Vedoucí oddělení :        Mgr. Daniel Drášil            tel. 495 762 263

                                                                          mobil: 731 439 207

e-mail: daniel.drasil@czso.cz


INFORMACE PRO RESPONDENTY

 

Uvedené výkazy mají pro vyplňování zdarma k dispozici interaktivní pdf formulář. Současně na stránce Výkazy podle IČO může respondent zjistit svoji zpravodajskou povinnost.

Výkaz zpracovaný interaktivním pdf formulářem zasílejte elektronickou poštou na adresu epv-hk@czso.cz nebo přímo na metodika prostřednictvím jeho e-mailové adresy.