Cestovní ruch

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
1 078 1 074 1 193 1 206
Lůžka celkem 51 049 51 006 55 419 54 973
Hosté 1 342 757 1 412 307 995 036 939 280 1 473 180
Přenocování 4 305 538 4 476 372 3 418 543 3 001 614 4 598 159
Pozn.: V roce 2022 jsou předběžné údaje.

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • HUZ podle počtu lůžek a krajů v roce 2020
  • Hosté (rezidenti, nerezidenti) v HUZ podle krajů
 • Kartogramy
  • HUZ v roce 2019 - hotely v obcích
  • Hromadná ubytovací zařízení v roce 2019 - zařízení v obcích
  • HUZ v roce 2019 - penziony v obcích

Metodika