Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 116 1 034 1 055 1 036 1 040
Lůžka celkem (k 31. 12.) 51 266 47 866 49 628 49 386 50 867
Hosté 965 416 936 736 1 124 032 1 158 127 1 259 417
Přenocování 3 209 311 3 070 406 3 622 281 3 760 441 4 102 558

Grafy, kartogramy

Metodika