Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 036 1 040 1 078 1 074 1 193
Lůžka celkem (k 31. 12.) 49 386 49 615 51 049 51 006 55 419
Hosté 1 158 127 1 259 417 1 342 757 1 412 307 995 036
Přenocování 3 760 441 4 102 558 4 305 538 4 476 372 3 418 543

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • HUZ v roce 2019 - hotely v obcích
  • Hromadná ubytovací zařízení v roce 2019 - zařízení v obcích
  • HUZ v roce 2019 - penziony v obcích
  • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2015
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015

Metodika