Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 034 1 055 1 036 1 040 1 078
Lůžka celkem (k 31. 12.) 47 866 49 628 49 386 50 867 51 049
Hosté 936 736 1 124 032 1 158 127 1 259 417 1 342 757
Přenocování 3 070 406 3 622 281 3 760 441 4 102 558 4 305 538

Grafy, kartogramy

Metodika