Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 126 1 116 1 034 1 055 1 036
Lůžka celkem (k 31. 12.) 51 972 51 266 47 866 49 628 49 386
Hosté 968 571 965 416 936 736 1 124 032 1 158 127
Přenocování 3 369 254 3 209 311 3 070 406 3 622 281 3 760 441

Grafy, kartogramy

Metodika