Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
1 055 1 036 1 040 1 078 1 074
Lůžka celkem (k 31. 12.) 49 628 49 386 50 867 51 049 51 006
Hosté 1 124 032 1 158 127 1 259 417 1 342 757 1 412 307
Přenocování 3 622 281 3 760 441 4 102 558 4 305 538 4 476 372

Grafy, kartogramy

Metodika