HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,1 103,9 104,1 104,6 110,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
185 110 198 157 208 399 221 073 243 500
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
335 312 359 156 378 034 401 093 442 046