HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
108,6 102,9 103,7 95,4 105,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
235 508 246 625 264 901 265 128 288 036
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
427 537 447 849 480 583 480 648 522 295