HDP, regionální účty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,9 103,7 95,4 102,5 100,7
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
246 625 264 901 265 128 279 989 299 250
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
447 849 480 583 480 648 507 704 543 106