HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,9 104,1 104,6 110,2 100,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
198 157 208 399 221 073 243 500 248 273
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
359 156 378 034 401 093 442 046 450 841