HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,8 104,1 108,6 102,9 103,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
205 553 216 327 235 508 246 571 264 204
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
372 872 392 482 427 537 447 751 479 318