HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,2 98,1 103,9 104,1 105,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
184 483 185 110 198 157 208 399 221 053
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
333 429 335 312 359 156 378 034 401 056