HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,1 108,6 102,9 103,7 95,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
216 327 235 508 246 571 264 844 265 500
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
392 482 427 537 447 751 480 479 481 323