HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
101,4 98,2 98,1 103,9 104,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
183 508 184 483 185 110 198 157 208 560
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
331 212 333 429 335 312 359 156 378 326