Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 2 520 2 591 2 507 2 524 2 527
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
59 726 56 914 67 734 73 714 80 063
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,655 4,041 4,050 4,274 4,433