Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 2 573 2 629 2 630 2 705 2 673
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
88 256 91 839 116 287 136 057 173 370
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,678 4,903 5,859 5,974 5,579