Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 2 507 2 524 2 527 2 573 2 629
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
67 734 73 714 80 063 88 256 91 839
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,050 4,274 4,433 4,678 4,903