Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 2 527 2 573 2 629 2 630
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
80 063 88 256 91 839 116 287 136 057
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,433 4,678 4,903 5,859 5,974

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů
    • Průměrné procento dočasné PN pro nemoc a úraz v Královéhradeckém kraji
  • Kartogramy
    • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením v prosinci 2020
    • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením ve věku do 18 let v prosinci 2020

Metodika