Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 2 524 2 527 2 573 2 629 2 630
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
73 714 80 063 88 256 91 839 116 287
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,274 4,433 4,678 4,903 5,859