Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 2 527 2 573 2 629 2 630 2 705
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
80 063 88 256 91 839 116 287 136 057
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,433 4,678 4,903 5,859 5,974