Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 2 545 2 520 2 591 2 507 2 524
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
57 148 59 726 56 914 67 734 73 714
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,480 3,655 4,041 4,050 4,274