Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 2 591 2 507 2 524 2 527 2 573
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
56 914 67 734 73 714 80 063 88 256
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,041 4,050 4,274 4,433 4,678