Ceny zahraničního obchodu

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2024:

 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik

Ceny ZOD 1-12 

Ceny ZOV 1-12


 

Měsíční výkaz o cenách dovozu a přijetí v zahraničním obchodě
 

Měsíční výkaz o cenách vývozu a odeslání v zahraničním obchodě
 

do 15. kalendářního dne
po sledovaném období


 

do 15. kalendářního dne
po sledovaném období

Ing. Kamila Vítová
tel.: 495 762 271
mobil: 703 854 617
kamila.vitova@czso.cz

Ing. Kamila Vítová
tel.: 495 762 271
mobil: 703 854 617
kamila.vitova@czso.cz

Vedoucí oddělení Mgr. Daniel Drášil

tel. 495 762 263

mobil: 731 439 207

e-mail: daniel.drasil@czso.cz


INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny potřebné informace, které potřebujete pro vyplnění či odeslání výkazů, včetně možnosti stažení formuláře ve formátu pdf naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.vykazy.cz, popř. www.czso.cz