Ceny zahraničního obchodu

 

Výkazy zpracovávané Krajskou správou ČSÚ v Hradci Králové v roce 2018:

 

Výkaz Název výkazu Termín předložení Metodik
Ceny ZO 1-12 (d)Ceny ZO 1-12 (v) 
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
(dovoz a přijetí)

Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
(vývoz a odeslání)
do 15. kalendářního dne
po sledovaném obdobído 15. kalendářního dne
po sledovaném období
Ing. Milada Pršalová
tel.: 495 762 271
milada.prsalova@czso.cz

Ing. Milada Pršalová
tel.: 495 762 271
milada.prsalova@czso.cz
Vedoucí oddělení Mgr. Daniel Drášil tel. 495 762 263 e-mail: daniel.drasil@czso.cz


INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny potřebné informace, které potřebujete pro vyplnění či odeslání výkazů, včetně možnosti stažení formuláře ve formátu pdf naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu www.vykazy.cz, popř. www.czso.cz