Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
22 131 24 244 27 670 30 822 32 089
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
20 006 22 505 27 427 29 834 32 418
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
2 125 1 739 244 988 -329

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Královéhradeckém kraji
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Královéhradeckém kraji
    • Čistý disponibilní důchod domácností podle krajů
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace