Územní rozpočty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
22 589 22 131 24 244 27 670 30 822
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
21 491 20 006 22 505 27 427 29 834
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 098 2 125 1 739 244 988

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Královéhradeckém kraji
    • Výdaje místních rozpočtů v Královéhradeckém kraji
    • Čistý disponibilní důchod domácností podle krajů
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace