Stavební povolení v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

Za tři čtvrtletí letošního roku vydaly stavební úřady v kraji celkem 3 115 stavebních povolení, jejich počet meziročně klesl o 5,9 %. Orientační hodnota staveb klesla nejvíc ze všech krajů, a to více než o čtvrtinu na 22,8 mld. Kč. Průměrná hodnota staveb, na něž byla stavební povolení vydána, dosáhla 7,3 mil. a mezi kraji byla čtvrtá nejvyšší.

 

Podle předběžných výsledků za první tři čtvrtletí letošního roku bylo v Královéhradeckém kraji vydáno 3 115 stavebních povolení, proti stejnému období roku 2022 to bylo o 195 stavebních povolení, tj. o 5,9 % méně. Meziroční pokles byl mezi kraji třetí nejpomalejší.

Ve čtyřech z pěti okresů kraje došlo k meziročnímu snížení počtu vydaných stavebních povolení, nejvýraznější bylo v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou (o 12,9 %, resp. o 12,7 %). Pouze okres Trutnov zaznamenal mírný meziroční nárůst (o 0,9 %).

Více než čtvrtina stavebních povolení byla vydána v okrese Hradec Králové, po zhruba jedné pětině v okresech Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Náchod a nejméně v okrese Jičín (13,9 % z krajské hodnoty).

Ve struktuře vydaných stavebních povolení jich 55,6 % bylo vydáno na budovy (bytové a nebytové) a 44,4 % na inženýrské stavby. Z celkového počtu 1 731 stavebních povolení vydaných na budovy jich 55,8 % bylo určeno na byty (v nové nebo původní zástavbě) a zbylých 44,2 % na nebytové budovy. Na inženýrské stavby v kraji bylo za tři čtvrtletí 2023 vydáno celkem 1 384 stavebních povolení, z toho jedna šestina na dopravní stavby a pět šestin na ostatní inženýrské stavby.

V celé České republice bylo k 30. 9. 2023 vydáno celkem 58 402 stavebních povolení, jejich počet klesl meziročně o více než desetinu, tj. o 6,8 tis. stavebních povolení. Podíl Královéhradeckého kraje na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v ČR činil 5,3 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Necelá pětina stavebních povolení byla vydána ve Středočeském kraji a po jedné desetině v krajích Jihomoravském a Moravskoslezském. To bylo nejvíc z krajů. Naopak nejméně jich bylo vydáno v Karlovarském kraji, jehož podíl činil 2,6 % z celku.

Meziročně klesl počet vydaných stavebních povolení ve všech krajích, největší propad byl ve Středočeském kraji (15,1 %), více než 13% snížení bylo ještě v dalších třech krajích (Libereckém, Jihomoravském a Karlovarském). 

Orientační hodnota staveb, na než byla stavební povolení vydána, představuje odhad celkových nákladů staveb (v běžných cenách) včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. Za tři čtvrtletí roku 2023 dosáhla v kraji hodnoty 22,8 mld. Kč, meziročně klesla o 8,2 mld. Kč, tj. o 26,4 % a mezi kraji to byl nejrychlejší pokles.

Na výrazném poklesu orientační hodnoty staveb v kraji se podílel především okres Hradec Králové, kde se hodnota meziročně snížila o více než polovinu, tj. o 10,2 mld. Kč. Ještě další okres zaznamenal pokles orientační hodnoty staveb, v okrese Jičín byl téměř pětinový, tj. o 0,5 mld. Kč. V dalších třech okresech kraje orientační hodnota naopak stoupla, nejvíc o 63,8 %, tj. o 1,9 mld. Kč v okrese Trutnov.

Na celkové hodnotě staveb v Královéhradeckém kraji se nejvíc podílel okres Hradec Králové (44,0 % z hodnoty v kraji) a okres Trutnov (více než jednou pětinou).

České republice dosáhla orientační hodnota staveb 422,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o více než desetinu. Šest krajů zaznamenalo meziroční nárůst, nejvýraznější byl v krajích Olomouckém a Jihomoravském (o 43,7 %, resp. o 33,7 %). Z osmi krajů, kde došlo k meziročnímu poklesu orientační hodnoty staveb, bylo nejvýraznější snížení v našem Královéhradeckém kraji.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v Královéhradeckém kraji dosáhla výše 7,3 mil. Kč a mezi kraji byla čtvrtá nejvyšší. Tradičně nejvyšší orientační hodnotu připadající na jedno stavební povolení vykázalo hl. město Praha (17,1 mil. Kč), následovaly kraje Jihomoravský (8,9 mil. Kč) a Olomoucký (7,8 mil. Kč). Nejnižší orientační hodnota byla v Jihočeském kraji (3,7 mil. Kč).

Z okresů Královéhradeckého kraje vykázal nejvyšší orientační hodnotu na jedno stavební povolení okres Hradec Králové (12,4 mil. Kč), nejnižší byla v okresech Rychnov nad Kněžnou (4,3 mil. Kč) a Jičín (4,6 mil. Kč).

 

Další informace o stavebních povoleních v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky/Stavebnictví, byty.

 

Kontakt:

Ing. Ivana Dušková
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
Tel.: 495 762 316
E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

 

 

  • Stavební povolení v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 - komentář v PDF
  • Vydaná stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2023
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v ČR, Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2023
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023