Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
100 619 100 583 100 630 100 637 100 637
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 312 200 1 192 994 1 439 276 914 381
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,72 0,67 0,55
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
20 836 20 801 20 684 21 176