Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
100 583 100 630 100 637 100 637 100 637
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 192 994 1 439 276 914 381 1 177 231
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,67 0,55 0,45
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
20 801 20 684 21 176 20 756