Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
94 443 100 093 100 619 100 583 100 630
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
830 227 758 878 1 312 200 1 192 994 1 439 276
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,92 0,88 0,72 0,67
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
19 534 20 226 20 836 20 801 20 684

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Královéhradeckého kraje v jednotlivých měsících roku 2015
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2014
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2015
 • Kartogramy
  • Škody vzniklé při požárech v roce 2015
  • Spotřeba vody v roce 2015 a vývoj cen vodného

Metodika