Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
129 126 130 131 133
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
173 980 175 621 145 362 166 296 186 332
Spotřeba elektřiny (GWh) 3 526,9 3 601,6 3 588,7 3 453,2 3 603,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 747,0 3 650,8 3 614,3 3 507,6 3 827,0

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
  • Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů
  • Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů
 • Kartogramy
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2020
  • Spotřeba elektřiny netto v roce 2020

Metodika