Průmysl

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
126 130 131 133 129
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
48 965 43 900 46 674 45 866 45 653
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 31 341 32 944 34 081 36 555 39 150
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
175 621 145 362 166 296 186 332 209 467

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2021

Metodika