Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
127 125 124 127 129
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
130 802 142 922 142 841 152 535 173 980
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 368,6 3 175,4 3 258,7 3 404,0 3 526,9
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 525,5 3 140,8 3 236,7 3 483,8 3 747,0
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2015

Metodika