Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
130 127 125 124 127
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
112 920 130 802 142 922 142 841 152 535
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 428,2 3 368,6 3 175,4 3 258,7 3 404,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 569,1 3 525,5 3 140,8 3 236,7 3 483,8
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto