Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
125 124 127 129 126
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
142 922 142 841 152 535 173 980 175 621
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 175,4 3 258,7 3 404,0 3 526,9 3 601,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 140,8 3 236,7 3 483,8 3 747,0 3 650,8
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2015

Metodika