Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

V prvních třech čtvrtletích roku 2023 byla v kraji zahájena výstavba 1 204 bytů, představovalo to meziroční pokles o 5,6 %, ale mezi kraji byl třetí nejpomalejší. Dokončeno bylo v kraji 1 069 bytů, meziroční propad byl 15% a mezi kraji třetí nejrychlejší. Více než 60 % z dokončených bytů bylo v rodinných domech a téměř pětina v bytových domech. 

 

Zahájené byty

Podle předběžných výsledků za 1.–3. čtvrtletí 2023 byla v kraji zahájena výstavba 1 204 bytů. Od roku 2008 je to osmý nejvyšší počet, ale proti stejnému období loňského roku je to pokles o 5,6 %, tj. o 71 bytů.

V celé České republice byla za tři čtvrtletí letošního roku zahájena výstavba 27 304 bytů, proti stejnému období loňského roku to bylo o 4 670 bytů méně, tj. o celou sedminu. K meziročnímu poklesu došlo ve dvanácti krajích, Karlovarský kraj zaznamenal nárůst o 5,5 % a v Jihomoravském kraji počet zahájených bytů stagnoval. Nejvýraznější snížení bylo v krajích Olomouckém, Libereckém, Zlínském a Plzeňském a pohybovalo se od 39,1 % po 28,8 %. Na celkovém počtu zahájených bytů v ČR se Královéhradecký kraj podílel 4,4 % a mezi kraji byl šestý nejnižší. Výstavba nejvíce bytů byla zahájena v krajích Středočeském, Jihomoravském a v hl. městě Praze.

Ze zahájených bytů v Královéhradeckém kraji představovala nová výstavba 80,5 % a  necelá pětina byla změna již dokončených staveb. Téměř polovina ze zahájených bytů byla v nových rodinných domech (596 bytů) a více než 30 % v nových bytových domech (368 bytů).

Ve dvou okresech Královéhradeckého kraje došlo k meziročnímu nárůstu počtu zahájených bytů, v okrese Hradec Králové to bylo o 73,0 %, tj. o 233 bytů a v okrese Jičín o 18,7 %, tj. o 26 bytů. V obou okresech se na nárůstu podílela výstavba bytů v nových bytových domech. Ve třech okresech došlo k meziročnímu poklesu, především v okrese Náchod, kde dosáhl počet zahájených bytů necelé třetiny loňské hodnoty. Také v dalších dvou okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov byl počet zahájených bytů proti loňsku téměř o pětinu nižší. V okrese Náchod důvodem výrazného meziročního propadu byla absence zahájených bytů v bytových domech od začátku roku 2023. Také v okresech Rychnov nad Kněžnou a Trutnov se na celkovém meziročním poklesu více podílelo snížení počtu bytů v nových bytových domech. V jediném okrese Hradec Králové počet zahájených bytů v nových bytových domech převážil nad počty bytů v nových rodinných domech. V ostatních okresech kraje tomu bylo naopak. 

Dokončené byty

V prvních třech čtvrtletích letošního roku bylo v Královéhradeckém kraji dokončeno celkem 1 069 bytů, proti stejnému období loňského roku to bylo o 189 bytů, tj. o 15,0 % méně. Počet dokončených bytů byl mezi kraji čtvrtý nejnižší. 

V celé České republice bylo k 30. 9. 2023 dokončeno celkem 25 957 bytů, meziroční pokles činil 3,5 %, tj. 946 bytů. Osm ze čtrnácti krajů zaznamenalo meziroční pokles, nejvýraznější, téměř pětinový, byl v Olomouckém kraji, propad ve Středočeském a Královéhradeckém kraji byl 15,8 %, resp. 15,0 %. Naopak v Libereckém kraji vzrostl počet dokončených bytů meziročně o více než čtvrtinu. Na republikovém počtu dokončených bytů se Královéhradecký kraj podílel 4,1 %, tj. čtvrtý nejnižší podíl mezi kraji. Nejvíc bytů bylo dokončeno v krajích Středočeském, hl. městě Praze a Jihomoravském.

Z celkového počtu dokončených bytů jich více než čtyři pětiny připadly na novou výstavbu a více než šestina na změnu v již dokončených stavbách. Více než 60 % z dokončených bytů bylo v nových rodinných domech a téměř pětina v nových bytových domech.

Ve dvou z celkového počtu pěti okresů v kraji došlo k meziročnímu nárůstu dokončených bytů, v okrese Jičín byl nárůst o více než čtvrtinu a v okrese Trutnov o více než 10 %. Na nárůstu dokončených bytů v okrese Jičín se podílely především byty v nových bytových domech a v okrese Trutnov to byly byty v nových rodinných domech. V okrese Hradec Králové byl meziroční propad dokončených bytů 39,2 %, v okrese Náchod 12,6 % a v okrese Rychnov nad Kněžnou 4,9 %. Ve všech třech okresech se na snížení podílely více byty v nových bytových domech.

Dokončené byty v nových rodinných domech v tomto období převažovaly nad bytovými ve všech okresech Královéhradeckého kraje.

 

Další informace o bytové výstavbě v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Stavebnictví, byty

Kontakt:

Ing. Ivana Dušková
Oddělení informačních služeb a správy registrů KS ČSÚ v Hradci Králové
Tel.: 495 762 316
E-mail: ivana.duskova@czso.cz

 

  • Bytová výstavba v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 - komentář v PDF
  • Zahájené byty v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2023
  • Zahájené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023
  • Dokončené byty v Královéhradeckém kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2023
  • Dokončené byty podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023