Výběrové šetření Životní podmínky (SILC)

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2023 (EU SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 11,5 tis. domácností, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2023. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je to oboustranně potištěná polykarbonátová karta, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

V Královéhradeckém kraji bude v rámci tohoto šetření osloveno celkem 529 domácností, z toho bude 230 domácností poprvé. Zbývajících 299 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

 


Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

 

Krajský garant šetření EU-SILC:

Ing. Jitka Kaňuková

Telelon: 495 762 325

Mobil: 732 349 424

 * * *

Výsledky předchozích šetření najdete na stránkách ČSÚ:

Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Hradec Králové
tel.: 495 762 322
infoservishk@czso.cz