Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
153 152 148 150 149
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 051 1 067 1 133 1 095 1 776
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 151,4 2 514,9 2 873,3 2 726,2 2 754,7