Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
145 143 153 152 148
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
908 932 1 051 1 066 1 133
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 986,7 1 807,5 2 151,4 2 514,9 2 873,3