Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
141 143 139 139 145
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
847 787 887 846 908
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 679,1 1 679,7 1 889,7 2 054,4 1 986,7