Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
139 145 143 153 152
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
846 908 932 1 051 1 066
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 054,4 1 986,7 1 807,5 2 151,4 2 514,9