Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
143 139 139 145 143
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
787 887 846 908 932
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 679,7 1 889,7 2 054,4 1 986,7 1 807,5