Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
139 139 145 143 153
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
887 846 908 932 1 051
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 889,7 2 054,4 1 986,7 1 807,5 2 151,4