Věda, výzkum 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
152 148 150 149 149
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 067 1 133 1 095 1 098 1 130
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 514,9 2 873,3 2 726,2 2 754,7 2 917,2