Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
143 153 152 148 150
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
932 1 051 1 067 1 133 1 095
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
1 807,5 2 151,4 2 514,9 2 873,3 2 726,2