Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 769 3 764 3 759 3 756 3 756
Osobní automobily (k 31. 12.) 251 783 256 020 269 977 279 591 290 255
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
714 714 715 716 718