Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 756 3 756 3 748 3 742 3 740
Osobní automobily (k 31. 12.) 279 591 290 255 299 983 308 501 315 170
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
716 718 718 715 715