Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 759 3 756 3 756 3 748 3 742
Osobní automobily (k 31. 12.) 269 977 279 591 290 255 299 983 308 501
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
715 716 718 718 715