Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 769 3 769 3 764 3 759 3 756
Osobní automobily (k 31. 12.) 251 373 251 783 256 020 269 977 279 591
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
714 714 714 715 716