Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 748 3 742 3 740 3 763 3 761
Osobní automobily (k 31. 12.) 299 983 308 501 315 170 317 181 327 933
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
39,4 40,2 32,8 33,7 37,2