Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 756 3 748 3 742 3 740 3 763
Osobní automobily (k 31. 12.) 290 255 299 983 308 501 315 170 317 181
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
37,9 39,4 40,2 32,8 33,7