Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
135 019 136 566 137 930 139 199 140 354
  v tom fyzické osoby 110 312 111 173 111 684 112 223 112 767
           právnické osoby 24 707 25 393 26 246 26 976 27 587

Související informace