Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
137 930 139 199 140 354 140 013 141 343
  v tom fyzické osoby 111 684 112 223 112 767 111 808 112 665
           právnické osoby 26 246 26 976 27 587 28 205 28 678