Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
133 970 135 019 136 566 137 930 139 199
  v tom fyzické osoby1) 108 076 110 312 111 173 111 684 112 223
           právnické osoby 25 894 24 707 25 393 26 246 26 976
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Související informace