Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
139 199 140 354 140 013 141 343 142 345
  v tom fyzické osoby 112 223 112 767 111 808 112 665 113 449
           právnické osoby 26 976 27 587 28 205 28 678 28 896

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2020
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2020
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2020

Metodika