Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
140 354 140 013 141 343 142 345 141 940
  v tom fyzické osoby 112 767 111 808 112 665 113 449 112 938
           právnické osoby 27 587 28 205 28 678 28 896 29 002