Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
135 372 133 970 135 019 136 566 137 930
  v tom fyzické osoby1) 107 861 108 076 110 312 111 173 111 684
           právnické osoby 27 511 25 894 24 707 25 393 26 246
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob