Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
136 566 137 930 139 199 140 354 140 013
  v tom fyzické osoby 111 173 111 684 112 223 112 767 111 808
           právnické osoby 25 393 26 246 26 976 27 587 28 205

Související informace