Změny na našich stránkách:

 


 • 9. 1. 2020
  stránky jednotlivých výkazů zpracovávaných KS ČSÚ v Hradci Králové aktualizovány na rok 2020
 • 6. 1. 2020
  stránka Výběrové šetření Životní podmínky (SILC) aktualizována údaji za rok 2020
 • 2. 1. 2020
  stránka Příprava voleb v kraji aktualizována volbami konanými v první polovině roku 2020
 • 11. 12. 2019
  aktualizace animovaných grafů za obyvatelstvo na stránce Obyvatelstvo - Kraj v odkazu Grafy