Změny na našich stránkách:

 


 • 22. 6. 2018
  přidána změna úředních hodin KS ČSÚ v červenci a srpnu
 • 5. 6. 2018
  na stránku Animované mapy přidána mapa "Změna počtu obyvatel v krajích ČR mezi roky 2005 a 2017"
 • 21. 5. 2018
  na stránku Mimořádná šetření (Výkazy, sběr dat) přidány informace o výběrovém šetření zdravotně postižených osob
 • 18. 5. 2018
  do stránky Statistik (horní lišta) Cestovní ruch - Kraj a do bloku Související informace přidán odkaz na interaktivní mapu "Kde přibývá turistů a kam přestávají jezdit?"
 • 18. 5. 2018
  do stránky Statistik (horní lišta) Kriminalita, nehody - Kraj a do bloku Související informace přidán odkaz "Mapa kriminality"
 • 30. 4 2018
  na stránku O nás přidány do plovoucího menu vpravo odkazy "Soutěž o nejlepší statistický plakát" a "Královéhradecký kraj v mapách"
 • 25. 4. 2018
  na stránku Region soudržnosti přidán odkaz "Srovnání regionů v aplikaci Eurostatu"
 • 13. 4. 2018
  stránka Číselníky, klasifikace aktualizována Číselníkem sídelních lokalit v kraji k 1. 1. 2018
 • 10. 4. 2018
  časové řady za kraj a za okresy aktualizovány daty roku 2017
 • 9. 4. 2018
  na stránky některých Statistik (horní lišta) přidán do oddílu Data odkaz na Otevřená data