Změny na našich stránkách:

 


  • 27. 11. 2020
    na stránce Kraj očima statistiky aktualizovány kapitoly "Zajímavosti o kraji" a "Ekonomika" daty roku 2019
  • 20. 11. 2020
    na stránkách Krajských statistik v oddíle Související informace aktualizovány odkazy na články v časopisu Statistiky a My
  • 4. 11. 2020
    časové řady za jednotlivé správní obvody ORP aktualizovány údaji roku 2019