Změny na našich stránkách:

 


  • 29. 10. 2019
    na stránce Správní obvody aktualizovány časové řady jednotlivých SO ORP daty za rok 2018
  • 29. 10. 2019
    na stránku Statistik Obyvatelstvo - Kraj přidán odkaz na novou publikaci "Vývoj obyvatelstva v krajích ČR" (blok Data, odkaz Publikace, datové výstupy)
  • 3. 10. 2019
    na stránky některých krajských Statistik do bloku Data vložen odkaz na "Otevřená data"