Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 228 835 230 172 231 180 232 415 233 535
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
202 164 219 413 222 597 242 211 247 421
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
173 252 186 543 188 801 204 351 208 803

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
  • Kartogramy
    • Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2020
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2019

Metodika