Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet domácností 230 172 231 180 232 415 233 535 233 094
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
219 413 222 597 242 211 247 421 266 997
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
186 543 188 801 204 351 208 803 233 940

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance
  • Kartogramy
    • Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2021
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2020

Metodika