Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 227 177 228 087 228 835 230 172 231 180
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
190 291 193 097 202 164 219 413 222 597
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
163 070 165 796 173 252 186 543 188 801

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje v Královéhradeckém kraji
    • Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště
  • Kartogramy
    • Příjmy domácností v roce 2014
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2014

Metodika