Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 225 810 225 746 227 177 228 087 228 835
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
166 717 171 656 190 291 193 097 202 164
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
145 529 149 799 163 070 165 796 173 252

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjmy a výdaje v Královéhradeckém kraji
    • Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště
  • Kartogramy
    • Příjmy domácností v roce 2014
    • Průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2014

Metodika