Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 224 644 225 810 225 746 227 177 228 087
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
162 272 166 717 171 656 190 291 193 097
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
141 371 145 529 149 799 163 070 165 796