Průměrná hrubá mzda v Praze - 2. čtvrtletí 2023

 

4. 9. 2023

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Praze dosáhla ve 2. čtvrtletí roku 2023 hodnoty 52 833 Kč a byla tak nejvyšší mezi kraji. Průměr republiky přesáhla o 22,3 %. Oproti 2. čtvrtletí roku 2022 mzda nominálně vzrostla o 6,4 %, reálně (po započtení 11,1 % inflace) poklesla o 4,2 %. V Praze byl nominální růst mezd nejnižší a reálný pokles mezd nejvyšší.

Ve 2. čtvrtletí 2023 byla Praha (s průměrnou hrubou měsíční mzdou 52 833 Kč) jedním ze dvou krajů, který překonal průměr ČR (43 193 Kč). Druhým krajem se mzdou vyšší než byl průměr ČR. se stal kraj Středočeský s průměrnou hrubou mzdou ve výši 45 477 Kč. Mzdy těsně pod republikovým průměrem měly Jihomoravský (41 912 Kč) a Královéhradecký kraj (41 249 Kč). Nejnižších mezd dosáhli opět zaměstnanci v Karlovarském (37 072 Kč) a Pardubickém kraji (38 275 Kč). Zatímco kraj s nejvyšší mzdou (Praha) přesahuje ve 2. čtvrtletí 2023 republikový průměr o 22,3 %, kraj s nejnižší mzdou (Karlovarský) má mzdu o 14,2 % nižší než je průměr ČR. Kraj s druhou nejvyšší mzdou (Středočeský) přesáhl průměr ČR o 5,3 %, kraj s druhou nejnižší mzdou (Pardubický) měl průměrnou mzdu o 11,4 % nižší, než byl průměr ČR.

Graf 1: Průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2023 1)

Graf 1: Průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2023

1) údaje za rok 2023 jsou předběžné

Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze vzrostla meziročně o 6,4 %. Po započtení inflace ČR, která ve 2. čtvrtletí 2023 dosáhla hodnoty 11,1 %, došlo k reálnému poklesu mezd o 4,2 %. Pokles byl menší než v 1. čtvrtletí tohoto roku, kdy došlo k reálnému poklesu mezd v Praze o 8,6 %. V celé ČR se meziročně v nominálním vyjádření mzdy zvýšily o 7,7 %, po započtení inflace došlo k reálnému poklesu mezd o 3,1 %. Míra inflace byla ve druhém čtvrtletí 2023 nejnižší od 1. čtvrtletí 2022.

V Praze bylo ve 2. čtvrtletí 2023 celkem 867,5 tisíc zaměstnanců. Další kraje s velkým počtem zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2023 byly kraje populačně velké, tedy Jihomoravský (465,6 tisíc zaměstnanců), Středočeský (417,6 tis.) a Moravskoslezský kraj (415,8 tis.). Oproti 2. čtvrtletí roku 2022 došlo k růstu počtu zaměstnanců pouze v Praze (o 30,8 tisíc, 3,7 %) a Plzeňském kraji (o 2,6 tisíc, 1,2 %). Meziroční pokles počtu zaměstnanců naproti tomu postihl 11 krajů, ale byl pouze mírný - pohyboval se od -0,1 % ve Středočeském kraji po -0,7 % v kraji Vysočina.

Graf 2: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2023 1)

Graf 2: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2023

1) údaje za rok 2023 jsou předběžné

Obrázek 3 níže ilustruje vývoj průměrných hrubých mezd a evidenčního počtu zaměstnanců v Praze v jednotlivých čtvrtletích od roku 2018. Průměrné mzdy v posledním čtvrtletí roku bývají většinou vyšší vzhledem k vypláceným mimořádným odměnám ke konci roku. Údaje o mzdách jsou zobrazeny v nominálním vyjádření.

Graf 3: Průměrné mzdy a evidenční počet zaměstnanců v Praze podle čtvrtletí 1)

Graf 3: Průměrné mzdy a evidenční počet zaměstnanců v Praze podle čtvrtletí

  1. údaje za rok 2023 jsou předběžné

 

Poznámka:

V textu se vždy jedná o průměrnou hrubou měsíční mzdu zaměstnanců. Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) bez ostatních osobních nákladů (OON) připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Výsledky strukturálních výdělkových statistik uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než je průměr. Průměrná mzda je zjišťována tzv. pracovištní metodou, územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců. Z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu a zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

Reálná mzda je průměrná hrubá měsíční mzda po započtení vlivu inflace, tj. růstu spotřebitelských cen.

 

Na tuto Rychlou informaci navazuje publikace Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2023, která vyjde 7. 9. 2023

Komentář k vývoji na trhu práce (včetně vývoje mezd a regionálního pohledu):  https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-2-ctvrtleti-2023

 

Kontakt:
Jana Podhorská
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
telefon: 274 052 673
e-mail: jana.podhorska@czso.cz


  • Tabulka 1 Průměrné hrubé měsíční mzdy a průměrný počet zaměstnanců v 2. čtvrtletí 2023
  • Tabulka 2 Průměrné hrubé měsíční mzdy a průměrný počet zaměstnanců v 1. - 2. čtvrtletí 2023