Pracovníci Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze pověření organizací a zpracováním výsledků voleb

 

Český statistický úřad spolupracuje při zpracování výsledků voleb s Magistrátem hl m. Prahy i s úřady městských částí. Kontaktními osobami pro tuto činnost jsou:

 

Ing. Jiří Ročovský krajský gestor voleb v hl. m. Praze e-mail: jiri.rocovsky@czso.cz
tel: 274 053 173, 605 589 821
Ing. Marta Hrdličková zástupce krajského gestora voleb pro metodiku a organizaci e-mail: marta.hrdlickova@czso.cz
tel: 274 052 124, 605 589 842
Bc. Jitka Reslerová zástupce gestora pro výpočetní techniku a APV

e-mail: jitka.reslerova@czso.cz
tel: 274 052 810, 797 874 179