Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. pololetí 2022

 

 

12. 9. 2022

V 1. pololetí roku 2022 vzrostl počet obyvatel v Praze od počátku roku podle předběžných výsledků o 4 893 osob na celkových 1 280 299 obyvatel. Za nárůstem počtu obyvatel stál především přírůstek stěhováním (4 548 osob), přirozenou měnou přibylo 345 osob. V porovnání s 1. pololetím roku 2021 došlo k meziročnímu poklesu přírůstku stěhováním, a naopak k navýšení přirozeného přírůstku. Meziročně poklesl počet jak živě narozených tak i zemřelých. Poklesl také počet přistěhovalých a velmi mírně se zvýšil počet vystěhovalých.   

 

K 30. červnu 2022 žilo v Praze podle předběžné statistické bilance 1 280 299 obyvatel, z toho 51,1 % žen. Tento údaj nezahrnuje osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. V rámci běžné migrace se do Prahy přistěhovalo celkem 22 600 osob, z 11 740 toho z ciziny. 18 052 osob bylo evidováno jako vystěhovalých, z toho 4 560 do ciziny.

Tabulka 1 : Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1. pololetí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Tabulka 1 : Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1. pololetí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Stěhování tak zajistilo výraznou většinu populačního přírůstku Prahy v 1. pololetí 2022, kdy díky němu přibylo v kraji 4 548 obyvatel (ale přírůstek stěhováním meziročně poklesl o 44,0 %). . Na přírůstku stěhováním se podílelo výrazně stěhování se zahraničím, odkud se do Prahy přistěhovalo o 7 180 osob více, než se z ní vystěhovalo. Oproti stejnému období roku 2021 se přírůstek stěhováním se zahraničím však snížil o 29,1 %. Naopak stěhováním s ostatními regiony Česka ztratila Praha 2 632 osob, což bylo o 31,1 % více, než ve stejném období minulého roku.

Graf 1: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v hl. m. Praze v 1. pololetí 2005 až 2022

Graf 1: Přirozený, migrační a celkový přírůstek v hl. m. Praze v 1. pololetí 2005 až 2022

Přirozenou měnou v se v 1. pololetí 2022 počet obyvatel navýšil o 345 osob. To představuje rozdíl oproti stejnému období předchozího roku, kdy došlo k přirozenému úbytku o 366 osob. Praha je zároveň jediným krajem v ČR, kde v prvním pololetí 2022 došlo k přirozenému přírůstku obyvatel.  Během 1. čtvrtletí roku 2022 zemřelo celkem 6 243 osob a na svět přišlo 6 588 dětí. Počet zemřelých tak meziročně poklesl 20,8 % osob, počet živě narozených poklesl o 12,3 % dětí.

V absolutních číslech i v přepočtu na 1000 obyvatel zaznamenala Hl. m. Praha v 1. čtvrtletí 2022 druhý největší narůst počtu obyvatel ze všech krajů po kraji Středočeském (10,4 v přepočtu na tisíc obyvatel).

V 1. pololetí 2022 se v Praze událo celkem 2 741 sňatků, oproti stejnému období předchozího roku se jednalo o nárůst o 40,9 %. Tento výrazný nárůst byl způsoben mimo jiné nízkou srovnávací základnou z minulého roku, která byla ovlivněna omezeními v souvislosti s výskytem epidemie Covid-19. Meziročně se mírně zvýšil i počet rozvodů a to o 2,2 %, v Praze se jich v 1. pololetí 2022 uskutečnilo celkem 1 241.

Graf 2: Saldo stěhování s ostatními regiony Česka a se zahraničím v hl. m. Praze v pololetí 2005 až 2022

Graf 2: Saldo stěhování s ostatními regiony Česka a se zahraničím v hl. m. Praze v pololetí 2005 až 2022

 

Podíl dětí narozených mimo manželství se v Praze meziročně zvýšil na 42,6 % (za 1. pololetí roku 2021 to bylo 40,5 %), stále zůstal pod průměrem Česka (49,3 %). Mezi kraji se jednalo nejnižší hodnotu. Naopak největší podíl mimomanželských dětí se narodil v Ústeckém kraji (63,2 %). Z celkového počtu 3 158 živě narozených dětí tvořily prvorozené děti 54,6 %, druhorozených bylo 35,2 % a děti třetího a vyššího pořadí se na všech živě narozených dětech podílely z 10,2 %.

Obrázek 3 : Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze v 1. pololetí 2005 až 2022

Obrázek 3 : Sňatky, rozvody, živě narození a zemřelí v hl. m. Praze v 1. pololetí 2005 až 2022

 

Metodická poznámka:

Veškeré zpracovávané údaje se týkají obyvatel, kteří mají na území hl. m. Prahy trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují i cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území hl. m. Prahy a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození, úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, které nastaly v cizině. Údaje o stěhování nezahrnují osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné.

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Adam Vlč 
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
Tel.: 274 054 223
E-mail: adam.vlc@czso.cz

 

  • Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. pololetí 2022
    text článku v pdf
  • Obyvatelstvo hl. m. Prahy za 1.pololetí 2022
    tabulka v xlxs
  • Pohyb obyvatel v Praze v období 1.1.2022 - 30.06.2022 dle 57 městských částí
    tabulka v xlxs