Cestovní ruch v Praze – 3. čtvrtletí 2023

 

08. 11. 2023

Vrchol turistické sezony 2023 se v Praze vydařil

Nedávno ukončená letní sezona roku 2023 se projevila v hl. m. Praze dalším nárůstem počtu hostů z domova i ze zahraničí i počtu jejich přenocování. Do pražských hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve třetím čtvrtletí roku 2023 celkem 2 145 069 hostů, kteří zde realizovali 5 018 405 přenocování. Celkový meziroční přírůstek počtu hostů dosáhnul na 15,4 %, celkový přírůstek počtu přenocování na 17,2 %.
Hlavní město se tak návštěvností silně přiblížilo situaci před pandemií covid-19.


Převážnou většinu hostů z 2,1 mil. představovali turisté ze zahraničí, kterých přijelo 1 745 862 (81,4 %), domácích hostů zavítalo do Prahy 399 207 (18,6 %). Meziročně přibylo v hromadných ubytovacích zařízeních v české metropoli 15,4 % hostů (286,1 tis.) Naprostou většinu (97,9 %) celkového přírůstku zajistili nerezidenti, jejichž počet se oproti srovnatelnému období minulého roku navýšil o 19,1 % (280,2 tis.). Rezidentů přibylo jen mírně (+1,5 %).

Graf 1: Hosté a přenocování v hl. m. Praze v období Q3/2012-Q3/2023

 

Příznivě se vyvíjely všechny tři sledované měsíce, v každém z nich dosáhl nárůst celkového počtu hostů dvojciferných hodnot.

Mezi zahraničními hosty tradičně dominovali Evropané (73,3 %), 12,5 % tvořili hosté z Asie, podíl turistů ze Severní Ameriky dosáhnul na 9,4 % a Jihoameričanů na 2,7 %. Návštěvnost rostla u všech světadílů. Z jednotlivých zemí přijelo do pražských hotelů, penzionů a dalších hromadných ubytovacích zařízení nejvíce hostů z Německa (17,1 %), USA (8,2 %), Polska (6,4 %) a Slovenska (6 %). Absolutně přibylo meziročně nejvíce turistů z Německa (+40,1 tis. osob), Jižní Koreje (+31,9 tis.), Spojeného království a USA (shodně +20,9 tis.), Itálie (20,2 tis.), Tchaj-wanu (+17,8 tis.) a Španělska (+17,4 tis.). Výraznější úbytky oproti srovnatelnému období roku 2022 vykazují statistiky u Izraelců (-6,1 tis.), Finů (-3,8 tis.) a Rusů (-3 tis.).

Graf 2: Podíl rezidentů a nerezidentů na celkovém počtu hostů v hl. m. Praze v období Q3/2012-Q3/2023

Počet hostů v letošním třetím čtvrtletí byl téměř totožný s jejich množstvím ve třetím kvartále roku 2016. Za rekordním množstvím hostů z období červenec-září roku 2019 zaostávala Praha ve srovnatelném období letošního roku jen o 6,6 % hostů (cca 152,1 tis. osob). Zatímco rezidentů přijelo oproti třetímu kvartálu roku 2019 téměř o třetinu (98 tis.) více, nerezidentů o čtvrt milionu (12,5 %) méně.

V porovnání s ostatními kraji vedla Praha tradičně v množství zahraničních hostů. Z celkového množství nerezidentů, kteří byli zaregistrováni v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky, se jich v Praze ubytovalo 57,4 %, s velkým odstupem následovaly kraje Jihomoravský (8,4 %) a Karlovarský (6,5 %). Podíl nerezidentů na celkovém množství hostů v pražských hromadných ubytovacích zařízeních činil 81,4 %. Praha byla jediným krajem, kde zahraniční hosté převažovali. Vyšší podíly nerezidentů měly ještě kraje Karlovarský (46,7 %), Ústecký (31,6 %), Jihomoravský (29,5 %) a Plzeňský (27 %).

Graf 3: Podíl krajů na celkovém počtu hostů-nerezidentů v České republice ve 3. čtvrtletí 2023


Graf 4: Zahraniční návštěvníci v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze podle zemí ve 3. čtvrtletí 2023

Čeští a moravští hosté upřednostnili kraje Jihočeský (13,1 % z celkového množství rezidentů ubytovaných v HUZ České republiky) a Jihomoravský (12,7 %). Praha získala v pořadí krajů dle návštěvnosti rezidentů s podílem 8,3 % šesté místo.

Celkový počet přenocování v pražských hromadných ubytovacích zařízeních dosáhnul ve třetím čtvrtletí 2023 na 5 018 405, z čehož připadlo 85,1 % (4,3 mil.) na hosty ze zahraničí a pouze 14,9 % (746,9 tis.) na rezidenty. Celkový počet přenocování meziročně narostl o 17,2 %, u nerezidentů o 19,9 % a u domácích hostů o 3,7 %. Absolutně nejvíce přibylo přenocování ze strany německých návštěvníků (+120,9 tis.). Z celkového přírůstku přenocování zahraničních hostů tvoří přírůstek počtu přenocování Němců 17,1 %. U pěti zemí – USA, Itálie, Spojeného království, Jižní Koreje a Španělska – se přírůstek pohyboval mezi 53 a takřka 60 tisíci přenocováními, u Tchaj-wanu dosáhnul na 40 tis. Úbytky se týkaly zejména počtu přenocování ze strany Izraelců (-18,4 tis.), Finů (-13,5 tis.) a Ukrajinců (-8,3 tis.).

Graf 5: Počet přenocování a průměrný počet přenocování na 1 hosta v Praze ve 3. čtvrtletí 2023

Průměrný počet přenocování dosáhnul celkově na 2,3 noci, u nerezidentů na 2,4 noci a u rezidentů na 1,9 noci.

Od počátku roku bylo v hromadných ubytovacích zařízeních v Praze zaregistrováno 5 446 130 hostů, z toho 4 270 100 (78,4 %) ze zahraničí a 1 176 030 (21,6 %) z ostatních částí České republiky. V porovnání s obdobím leden-září 2022 počet hostů narostl o 28,1 %, u rezidentů o 9,2 %, u nerezidentů dokonce o 34,6 %.

Počet přenocování za prvních devět měsíců letošního roku dosáhnul na 12 398 050, z čehož na zahraniční hosty připadá 83,4 %. Meziroční přírůstek počtu přenocování činí celkově 30 %, u zahraniční klientely 35,6 % a u rezidentů 8 %.

ČSÚ sleduje údaje o počtu hostů a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních.

Hromadná ubytovací zařízení (HUZ) jsou zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu.
Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

Údaje o cestovním ruchu lze nalézt ve VDB: 
Statistiky VDB (czso.cz)

Nebo ve formátu otevřených dat: 
https://www.czso.cz/csu/czso/hoste-a-prenocovani-v-hromadnych-ubytovacich-zarizenich-podle-zemi

Kontakt:

Ing. Martina Kuřitková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 274 054 163
E-mail: martina.kuritkova@czso.cz


  • Text aktuality v pdf