Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2018

Přebytek hospodaření dosáhl 58,4 mld. Kč

22.10.2019
Kód: 050062-19
 

Pravidelné konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem potvrdily výši salda hospodaření a dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 2. října 2019. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2018 přebytkem ve výši 58,4 miliardy Kč, v relativním vyjádření 1,10 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2018 úrovně 32,55 % HDP.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2015–2018

 

Jednotka

Rok

2015

2016

2017

2018

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

−28 260

34 274

78 765

58 396

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 836 255

1 754 883

1 749 532

1 734 720

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 595 783

4 767 990

5 047 267

5 328 738

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

−0,61

0,72

1,56

1,10

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

39,96

36,81

34,66

32,55

K údajům o deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Údaje za všechny členské státy EU byly publikovány na stránkách Eurostatu 21. 10. 2019 v 11:00.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Petr Musil, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů, tel.: 274052308, e-mail: petr.musil@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 1. 4. 2020

 

  • cndv102219.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2015-2018
  • Tiskové sdělení: Přebytek hospodaření dosáhl 58,4 mld. Kč
  • Vyjádření Petra Musila, ředitele odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz