Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2014

21.04.2015
Kód: 050062-15
 

Notifikaci vládního deficitu a dluhu provádí a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i pro běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Propočet požadovaných souhrnných ukazatelů je založen na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kriterií by výše deficitu neměla překročit 3 % a kumulovaného dluhu 60 % hrubého domácího produktu.
 

 

Jednotka

Rok

2011

2012

2013

2014

Čisté výpůjčky (deficit) sektoru vládních institucí v běžném roce

mil. Kč

-108 860

-157 889

-47206

-84 558

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí ke konci roku

mil. Kč

1 604 009

1 803 585

1 839 726

1 816 137

Hrubý domácí produkt (HDP)

mil. Kč

4 022 410

4 047 675

4 086 260

4 266 141

Deficit sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

-2,71

-3,90

-1,16

-1,98

Dluh sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

39,88

44,56

45,02

42,57


Ukazatele uvedené v tabulce byly na konci měsíce března roku 2015 zaslány Evropské komisi (Eurostat). Na základě konzultací došlo k  úpravě deficitu pro rok 2014 o 0,02 procentního bodu směrem dolů vlivem změn v zachycení toků mezi vládním a veřejným sektorem, a příspěvků do rozpočtu EU.

K notifikacím vládního deficitu a dluhu za ČR nebyly ze strany Evropské komise vysloveny výhrady.

Projekci vládního deficitu a dluhu na rok 2013 sestavuje Ministerstvo financí, které ji také samostatně zveřejňuje.

 

  • cndv042115.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2011-2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz