Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2017

Saldo hospodaření v přebytku, meziroční pokles zadlužení

23.04.2018
Kód: 050062-18
 

Pravidelné konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem potvrdily výši salda hospodaření a dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 4. dubna 2018. Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2017 přebytkem ve výši 80,6 miliardy Kč, v relativním vyjádření 1,59 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2017 úrovně 34,60 % HDP.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2014-2017

 

Jednotka

Rok

2014

2015

2016

2017

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-90 561

-27 929

34 642

80 621

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 819 098

1 836 255

1 754 883

1 749 141

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 313 789

4 595 783

4 773 240

5 055 029

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-2,10

-0,61

0,73

1,59

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

42,17

39,96

36,77

34,60

K fiskálním údajům sestaveným ČSÚ současně Eurostatem nebyly vysloveny výhrady.

Údaje za všechny členské státy EU budou publikovány na stránkách Eurostatu 23. 4. 2018 v 11:00.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, ředitel odboru vládních a finančních účtů, Ph.D., tel.: 274052596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 03. 10. 2018

 

  • cndv042318.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2014-2017
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz