Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2020 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)

Saldo hospodaření vládních institucí skončilo v deficitu

22.04.2021
Kód: 050062-21
 

Pravidelné konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem ověřily výši schodku hospodaření a dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 1. dubna 2021. Bylo potvrzeno, že saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2020 schodkem ve výši 348,0 miliard Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 6,2 % HDP, a zadlužení sektoru dosáhlo na konci roku 2020 úrovně 38,1 % HDP.

K údajům o deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2017–2020

 

Jednotka

Rok

2017

2018

2019

2020

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

76 733

49 388

17 859

-347 951

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 749 677

1 734 602

1 739 932

2 153 032

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

5 110 743

5 409 665

5 748 805

5 652 401

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

1,5

0,9

0,3

-6,2

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

34,2

32,1

30,3

38,1

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v úterý 22. 04. 2021 v 11:00.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 01. 10. 2021

 

  • cndv042221.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2017-2020
  • Tiskové sdělení: Saldo hospodaření vládních institucí skončilo v deficitu
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz