Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2022 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)

Deficit vládních institucí za rok 2022 dosáhl 3,6 % HDP

21.04.2023
Kód: 050062-23
 

Na základě pravidelných konzultací Eurostat ověřil výsledek hospodaření a dluh vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 3. dubna 2023. Bylo potvrzeno, že saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo v roce 2022 schodkem ve výši 3,6 % HDP, a zadlužení sektoru dosáhlo na konci roku 2022 úrovně 44,1 % HDP.

Eurostat na základě pravidelných konzultací ověřil schodek hospodaření vládních institucí za rok 2022 ve výši 247,5 mld. Kč a zadlužení sektoru vládních institucí na úrovni 44,1 % HDP,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2019–2022

 

Jednotka

Rok

2019

2020

2021

2022

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

16 709

-329 216

-310 628

-247 489

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 740 263

2 149 822

2 566 731

2 997 083

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

0,3

-5,8

-5,1

-3,6

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

30,0

37,7

42,0

44,1

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v pátek 21. 04. 2023 v 11:00 hodin.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274 054 232, e-mail:
jaroslav.kahoun@czso.cz

Termín zveřejnění další RI: 02. 10. 2023

 

  • cndv042123.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2019-2022
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.04.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz