Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2019 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)

Míra zadlužení klesla na 30,76 % HDP

22.04.2020
Kód: 050062-20
 

Dluh vládních institucí za rok 2019 byl v průběhu pravidelných konzultací s Eurostatem revidován směrem dolů o 1,7 mld. Kč oproti údajům publikovaným v rámci Rychlých informací 1. dubna 2020. Výše dluhu dosáhla 1 738,7 mld. Kč, jež v relativním vyjádření odpovídá 30,76 % HDP. Ostatní údaje zůstaly nezměněny.


Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2016-2019

 

Jednotka

Rok

2016

2017

2018

2019

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

34 136

76 718

49 259

15 374

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 755 142

1 749 701

1 734 626

1 738 728

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 767 990

5 047 267

5 323 556

5 652 553

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

0,72

1,52

0,93

0,27

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

36,81

34,67

32,58

30,76

Důvodem revize dluhu vládních institucí bylo upřesnění ocenění cenných papírů ve jmenovité hodnotě.

K údajům o deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Údaje za všechny členské státy EU budou publikovány na stránkách Eurostatu 22. 4. 2020 v 11:00.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:  Ing. Petr Musil, Ph.D., ředitel odboru vládních a finančních účtů, tel.:734352286, e-mail: petr.musil@czso.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 1. 10. 2020

 

 

 

  • cndv042220.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2016-2019
  • Tiskové sdělení: Míra zadlužení klesla na 30,76 % HDP
  • Vyjádření Petra Musila, ředitele odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz