Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2016

Přebytek revidován, dluh nezměněn

21.04.2017
Kód: 050062-17
 

Přebytek hospodaření sektoru vládních institucí za rok 2016 byl v průběhu pravidelných konzultací s Eurostatem revidován směrem dolů o 1,7 mld. na 27,6 mld. Kč (oproti údajům publikovaným 3. 4. 2017). V relativním vyjádření tak přebytek dosáhl 0,58 % HDP. K mírné revizi ve výši 0,01 procentního došlo také v roce 2015, v němž deficit vzrostl na 0,64 % HDP. Výše dluhu zůstala nezměněna. K notifikacím deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.


Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2013-2016

 

Jednotka

Rok

2013

2014

2015

2016

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-51 129

-83 063

-28 961

27 557

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 840 412

1 819 098

1 836 255

1 754 899

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

4 098 128

4 313 789

4 554 615

4 715 061

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-1,25

-1,93

-0,64

0,58

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

44,91

42,17

40,32

37,22

Důvodem revize salda hospodaření v obou letech byly zpřesněné informace z administrativních zdrojů dat, zejména o výdajích na mezispotřebu.

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v pondělí 24. 4. 2017 v 11:00.

 

Poznámky:

Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Eurostatu každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí odpovídá výši čistých půjček (+) nebo výpůjček (-) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (-).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

 Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Václav Rybáček, Ph.D., tel.: 274 052 596, e-mail: vaclav.rybacek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, tel.: 274 054 232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 4. 10. 2017

 

  • cndv042117.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2013-2016
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz