Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2015

21.10.2016
Kód: 050062-16
 

Notifikaci vládního deficitu a dluhu sestavuje každá členská země Evropské unie za čtyři uplynulé roky a předkládá vždy ke konci března a září Evropské komisi. Propočet požadovaných souhrnných ukazatelů je založen na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010).


Ukazatele v níže uvedené tabulce byly na konci měsíce září roku 2016 zaslány Evropské komisi (Eurostat). Konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem potvrdily výši deficitu i dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 3. října 2016. Současně nebyly Evropskou komisí vysloveny výhrady k fiskálním údajům sestaveným ČSÚ.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2012–2015

 

Jednotka

Rok

2012

2013

2014

2015

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

mil. Kč

-159 552

-51 129

-83 063

-28 607

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 805 429

1 840 412

1 819 098

1 836 255

Hrubý domácí produkt (HDP) v tržních cenách

mil. Kč

4 059 912

4 098 128

4 313 789

4 554 615

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí

% HDP

-3,93

-1,25

-1,93

-0,63

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

% HDP

44,47

44,91

42,17

40,32

ČSÚ v rámci svého otevřeného přístupu vůči uživatelům současně zveřejnil stručný metodický popis metodiky sestavení fiskálních konvergenčních kritérií. Materiál „Metodická příručka ke vládní finanční statistice“ je umístěn na stránkách ČSÚ (záložka „Statistiky“/„HDP, národní účty“/ „Sektor vládních institucí, vládní deficit a dluh“) a stručně objasňuje mj. metodické rozdíly mezi údaji publikovanými ČSÚ a údaji publikovanými Ministerstvem financí (saldo státního rozpočtu, státní dluh), či vztah mezi výší deficitu a změnou dluhu.

 

  • cndv102116.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2012-2015
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.10.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz