Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2014

21.10.2015
Kód: 050062-15
 

říjen 2015

Notifikaci vládního deficitu a dluhu provádí a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i pro běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Propočet požadovaných souhrnných ukazatelů je založen na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kriterií by výše deficitu neměla překročit 3 % a kumulovaného dluhu 60 % hrubého domácího produktu.

 

Jednotka

Rok

2011

2012

2013

2014

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucíběžném roce

mil.

-110 145

-160 013

-50 974

-82 956

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí ke konci roku

mil.

1 606 492

1 805 955

1 841 878

1 821 327

Hrubý domácí produkt (HDP)

mil.

4 022 511

4 041 610

4 077 109

4 260 886

Deficit sektoru vládních institucíprocentech HDP

%

-2,74

-3,96

-1,25

-1,95

Dluh sektoru vládních institucíprocentech HDP

%

39,94

44,68

45,18

42,75

Ukazatele uvedené v tabulce byly na konci měsíce září roku 2015 zaslány Evropské komisi (Eurostat). Konzultace potvrdily výši deficitu a dluhu vládních institucí publikovaného v rámci Rychlých informací 1. října 2010.

K notifikacím vládního deficitu a dluhu za ČR nebyly ze strany Evropské komise vysloveny výhrady.

Projekci deficitu a dluhu vládních institucí na rok 2015 sestavuje Ministerstvo financí, které ji také samostatně zveřejňuje.

 

  • cndv102115.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2011-2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz