Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2023 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)

Hospodaření vládních institucí skončilo v deficitu

22.04.2024
Kód: 050062-24
 

Hospodaření vládních institucí skončilo v roce 2023 v deficitu 3,7 % HDP. Zadlužení sektoru vládních institucí na konci roku 2023 dosáhlo 44,0 % HDP. Výsledky hospodaření vládních institucí byly notifikovány Eurostatem.

“Sektor vládních institucí hospodařil s deficitem ve výši 3,7 % HDP a jeho zadlužení dosáhlo úrovně 44,0 % HDP,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Během ověřovacího cyklu Eurostat došel k závěru, že část přijatých důchodů z vlastnictví není dle mezinárodní metodiky příjmem, ale finanční transakcí. Na základě stanoviska Eurostatu byla provedena změna, v důsledku níž došlo ke zhoršení výsledku hospodaření za rok 2023 o 28,7 mld. Kč (podrobnější vysvětlení je obsahem přiložené poznámky).

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2020–2023

 

Jednotka

Rok

2020

2021

2022

2023

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

-329 216

-312 329

-215 355

-268 401

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

2 149 822

2 566 731

2 997 615

3 228 369

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

-5,8

-5,1

-3,2

-3,7

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

37,7

42,0

44,2

44,0

V průběhu ověřovacího cyklu bylo též pozměněno saldo hospodaření vládních institucí za rok 2021. I v tomto případě došlo ke snížení příjmů z důchodu vlastnictví a současně ke zhoršení výsledku hospodaření o 1,7 mld. Kč.

Údaje za všechny členské státy Evropské unie budou publikovány na stránkách Eurostatu v pondělí 22. 04. 2024 v 11:00 hodin.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.
Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).
Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail:
helena.houzvickova@czso.cz

Termín zveřejnění další RI: 02. 10. 2024

 

  • cndv042224.docx
  • Příloha:
  • Metodická poznámka k vládní finanční statistice – 2023
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2020-2023
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

  • Časové řady
  • Metodika