Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2015

21.04.2016
Kód: 050062-16
 

duben 2016

Notifikaci vládního deficitu a dluhu sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce i pro běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Propočet požadovaných souhrnných ukazatelů je založen na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií by výše deficitu neměla překročit 3 % a kumulovaného dluhu 60 % hrubého domácího produktu.


 

Jednotka

Rok

2012

2013

2014

2015

Přebytek/Deficit sektoru vládních institucí v běžném roce

mil. Kč

-159 552

-51 129

-83 063

-18 682

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí ke konci roku

mil. Kč

1 805 429

1 840 412

1 819 098

1 836 166

Hrubý domácí produkt (HDP)

mil. Kč

4 041 610

4 077 109

4 260 886

4 472 324

Deficit sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

-3,95

-1,25

-1,95

-0,42

Dluh sektoru vládních institucí v procentech HDP

%

44,67

45,14

42,69

41,06

Ukazatele uvedené v tabulce byly na konci měsíce března 2016 zaslány Evropské komisi (Eurostat). Konzultace potvrdily výši deficitu a dluhu vládních institucí publikovaného v rámci Rychlých informací 1. dubna 2016.

K notifikacím vládního deficitu a dluhu za ČR nebyly ze strany Evropské komise vysloveny výhrady.

Projekci deficitu a dluhu vládních institucí na rok 2016 sestavuje Ministerstvo financí, které ji také samostatně zveřejňuje.
 

 

  • cndv042116.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2012-2015
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz