Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2020 (Druhé notifikace, údaje notifikované Eurostatem)

Výše deficitu za rok 2020 dosáhla 5,6 % HDP

21.10.2021
Kód: 050062-21
 

Pravidelné konzultace mezi Eurostatem a Českým statistickým úřadem potvrdily výši salda hospodaření a dluhu vládních institucí, jež byly publikovány v rámci Rychlých informací 1. října 2021. V roce 2020 hospodařily vládní instituce se schodkem 318,0 mld. Kč a výše dluhu dosáhla 2 149,4 mld. Kč.

Tab. 1: Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2017-2020

 

Jednotka

Rok

2017

2018

2019

2020

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí

mil. Kč

76 733

49 388

17 859

-318 015

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí

mil. Kč

1 749 677

1 734 602

1 739 932

2 149 399

Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny

mil. Kč

5 110 743

5 409 665

5 790 348

5 694 623

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP

%

1,5

0,9

0,3

-5,6

Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP

%

34,2

32,1

30,0

37,7

K údajům o deficitu a dluhu vládních institucí České republiky nebyly ze strany Eurostatu vysloveny výhrady.

Údaje za všechny členské státy EU budou publikovány na stránkách Eurostatu 21. 10. 2021 v 11:00.

 

Poznámky:
Notifikaci deficitu a dluhu vládních institucí sestavuje a předkládá Evropské komisi každá členská země Evropské unie vždy za čtyři uplynulé roky a formou projekce za běžný rok, a to vždy ke konci března a září. Projekci běžného roku sestavuje a publikuje Ministerstvo financí. Kvantifikace fiskálních ukazatelů je založena na metodice Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Podle maastrichtských kritérií výše deficitu nesmí překročit 3 % a úroveň kumulovaného dluhu 60 % HDP.

Přebytek/deficit vládních institucí je výše čistých půjček (+) nebo výpůjček (−) v systému národního účetnictví. Ukazatel vyjadřuje schopnost sektoru v daném roce financovat (+) jiné sektory ekonomiky nebo potřebu tohoto sektoru být ostatními sektory financován (−).

Dluh vládních institucí představuje nominální výši konsolidovaných závazků sektoru vládních institucí vyplývající z emitovaného oběživa, přijatých vkladů, emitovaných dluhových cenných papírů a přijatých půjček. U cizoměnových dluhových nástrojů zajištěných proti měnovému riziku je ocenění provedeno na bázi smluvního kurzu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů, tel.: 704 688 734, e-mail: helena.houzvickova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kahoun, vedoucí oddělení vládních účtů, tel.: 274054232, e-mail: jaroslav.kahoun@czso.cz
Termín zveřejnění další RI: 1. 4. 2022

 

  • cndv102121.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Notifikační tabulky deficitu a dluhu vládních institucí 2017-2020
  • Tiskové sdělení: Výše deficitu za rok 2020 dosáhla 5,6 % HDP
  • Vyjádření Heleny Houžvičkové, ředitelky odboru vládních a finančních účtů ČSÚ
    (soubor m4a)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz