Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 29. 2. 2024

 

Úřady práce ve Zlínském kraji ke konci února letošního roku evidovaly 12 526 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 538 dosažitelných. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,5 uchazeče. V rámci České republiky vykazoval Zlínský kraj již třetí měsíc po sobě druhý nejnižší podíl nezaměstnaných osob (3,16 %) a současně sedmnáctý měsíc nejnižší podíl nezaměstnaných žen (3,12 %).

 

K 29. 2. 2024 bylo na úřadech práce ve Zlínském kraji evidováno celkem 12 526 uchazečů o zaměstnání, z toho 11 538 (92,1 %) dosažitelných ve věku 15–64 let. Celkový počet uchazečů meziměsíčně vzrostl o 38 osob (o 0,3 %) a meziročně o 568 (o 4,7 %). Více než polovinu všech uchazečů tvořili muži (6 536, tj. 52,2 %), žen bylo 5 990 (47,8 %). Úřady práce evidovaly 594 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých (4,7 % všech uchazečů) a 1 855 osob se zdravotním postižením (14,8 %). Nejvíce uchazečů o zaměstnání zaznamenal okres Vsetín (3 781), nejméně okres Kroměříž (2 271). V okrese Zlín se jednalo o 3 321 uchazečů a v okrese Uherské Hradiště o 3 153.

 

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 1: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

 

Mezi uchazeči převládali lidé ve věku 55 až 59 let (1 921 osob), kteří se na celkovém počtu evidovaných nezaměstnaných osob ve Zlínském kraji podíleli 15,3 %. Druhou a třetí nejpočetnější skupinu tvořily osoby ve věku 50 až 54 let (1 551 osob) a 45 až 49 let (1 518 osob). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil 43,6 let a nezaměstnaní tak byli o 0,3 roku mladší než před rokem (v únoru 2023).

Z hlediska vzdělanostní struktury mělo nejvíce nezaměstnaných střední odborné vzdělání s výučním listem (4 865 osob; 38,8 %). Uchazečů bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním či se základním vzděláním bylo evidováno 2 527 (20,2 %).

 

Tab. 1  Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 29. 2. 2024

Tabulka 1: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 29. 2. 2024

 

Graf 2 Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

Graf 2: Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 332 (42,6 %) evidovaných uchazečů. Oproti předchozímu měsíci přibyli 3, meziročně 468. V rámci Zlínského kraje bylo evidováno nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v okrese Zlín (1 536), nejméně v okrese Kroměříž (992). Okres Vsetín evidoval 1 443 osob a okres Uherské Hradiště 1 361. Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve Zlínském kraji činila 10 308 Kč.

 

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 29. 2. 2024

Tabulka 2: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 29. 2. 2024

 

Podíl nezaměstnaných osob ve Zlínském kraji, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku, nepatrně vzrostl o 0,01 procentního bodu na 3,16 %. Jednalo se, již třetí kalendářní měsíc po sobě, o druhou nejnižší hodnotu napříč všemi kraji České republiky. Nejnižší podíl nezaměstnaných zaznamenala Praha (2,87 %). Naopak nejvyšší podíly evidovaly kraje Ústecký (6,04 %) a Moravskoslezský (5,45 %), přičemž republiková úroveň činila 3,97 %.

 

Tab. 3 Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 29. 2. 2024

Tabulka 3: Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 29. 2. 2024

 

V rámci Zlínského kraje vykazoval nejvyšší podíl nezaměstnaných osob okres Vsetín (3,85 %), nejnižší okres Zlín (2,54 %). U okresu Uherské Hradiště se jednalo o 3,22 % a u okresu Kroměříž o 3,25 %. Oproti předchozímu měsíci došlo k nepatrným změnám těchto hodnot.

Podíl nezaměstnaných žen ve Zlínském kraji (3,12 %) byl v mezikrajském srovnání již sedmnáctý měsíc za sebou nejnižší. Nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele evidoval kraj Ústecký (6,86 %). Ve Zlínském kraji meziměsíčně podíl nezaměstnaných žen stagnoval a podíl nezaměstnaných mužů se nepatrně zvýšil o 0,02 procentního bodu (z 3,17 % na 3,19 %).

Úřady práce na území Zlínského kraje nabízely 8 402 volných pracovních míst, z toho 725 pro osoby se zdravotním postižením a 2 409 pro absolventy a mladistvé. Celková nabídka volných pracovních míst meziměsíčně vzrostla o 92 (o 1,1 %), ale meziročně klesla o 1 178 (o 12,3 %).

 

Graf 3 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 29. 2. 2024

Graf 3: Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 29. 2. 2024

 

Na jedno volné pracovní místo ve Zlínském kraji připadalo 1,49 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,63). Následovaly okresy Uherské Hradiště (2,03), Vsetín (1,72) a Zlín (0,88 uchazeče na 1 volné pracovní místo).

Celorepublikově se jednalo o 1,10 uchazeče. V rámci krajů České republiky evidoval nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele kraj Moravskoslezský (4,12), naopak nejnižší Hlavní město Praha (0,35).

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb - KS ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 29. 2. 2024
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 29. 2. 2024
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 29. 2. 2024
  • Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 29. 2. 2024