Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2021

 

Počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji oproti prosinci předchozího roku poklesl o 14,5 %, což představuje více než 1,8 tisíc osob, na 10 957. Podíl nezaměstnaných osob v kraji činil 2,73 %.

Úřad práce ČR evidoval ve Zlínském kraji na konci prosince 10 957 osob. Oproti prosinci 2020 došlo ke snížení počtu uchazečů o zaměstnání ve stejném období 2021 o 14,5 %. U žen ukazatel za prosinec 2021 činil 5 392 osob (49,2 % z celkového počtu). Podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku) se meziročně snížil o 0,49 procentního bodu z 3,22 % na 2,73 %. Pokles byl zaznamenán jak u podílu nezaměstnaných mužů o 0,57 p.b., tak u žen, kde se hodnota snížila o 0,41 procentního bodu. Celorepublikově podíl nezaměstnaných celkem klesl o 0,53 p.b. z 4,02 % (prosinec 2020) na 3,49 % (prosinec 2021).

Ve srovnání s ostatními kraji byl Zlínský kraj na druhé nejnižší pozici v podílu nezaměstnaných (2,73 %). Nižší hodnotu už měl jen Pardubický kraj (2,45 %). Nejvyšší podíl byl zaznamenán v Moravskoslezském (5,14 %) a Ústeckém kraji (5,08 %).

 

Tab 1 Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob ve Zlínském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2021

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce  

 Tabulka 1: Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných  osob ve Zlínském kraji a jeho okresech k 31. prosinci 2021

Při srovnání roku 2020 a 2021 lze zaznamenat pokles počtu uchazečů o zaměstnání v kraji i v jednotlivých okresech. Nejvyšší pokles byl v okrese Zlín (o 20,8 %) a nejnižší snížení proběhlo v okrese Vsetín (o 10,8 %).

 

Graf 1 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji (stav k 31. prosinci)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce  

Graf 1: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji (stav k 31. prosinci)

Od roku 2017 se počet nezaměstnaných do roku 2021 snížil o 3 083 osob, tj. o 22,0 %. Počet nezaměstnaných narostl v roce 2020, (i když počtu osob v roce 2017 nedosáhl) na 12 819 uchazečů. Podporu v nezaměstnanosti dostávalo na konci roku 2021 celkem 2 142 žen a 2 081 mužů.

 

Tab 2 Vývoj počtu příjemců měsíční podpory v nezaměstnanosti podle její výše (stav k 31. prosinci)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce  

Tabulka 2: Vývoj počtu příjemců měsíční podpory v nezaměstnanosti podle její výše (stav k 31. prosinci)

Nejvíce měsíčních dávek na konci roku 2021 pobíralo 1 070 příjemců v kategorii 3 501 – 4 500 Kč. Následovali uchazeči s dávkou 11 501 Kč a více, kterých bylo 906. Nejnižší měsíční podporu do 1 500 Kč obdržely 4 osoby a 1 501 – 2 500 Kč 19 uchazečů. Průměrný měsíční nárok na výši dávky v nezaměstnanosti meziměsíčně poklesl o 63 Kč na 8 647 Kč v prosinci 2021. V roce 2017 průměrný měsíční nárok na dávku činil 6 531 Kč a do roku 2021 narostl o 32,4 %.

 

Graf 2 Vývoj počtu obyvatel podle délky nezaměstnanosti (stav k 31. prosinci)

  Graf 2: Vývoj počtu obyvatel podle délky nezaměstnanosti (stav k 31. prosinci)

Na konci roku 2021 byl nejnižší počet uchazečů v kraji v délce nezaměstnanosti 9 – 12 měsíců (875). Následovaly osoby v kategorii 6 – 9 měsíců (1 094). Nejvíce uchazečů se vyskytovalo v období do 3 měsíců, celkově 3 951. Během sledovaných let 2017 – 2021 se počet osob v prvním období nezaměstnanosti každoročně snižoval, za celé období o více než 1,4 tis. osob.

V průběhu měsíce prosince bylo zaznamenáno 1 901 nově hlášených případů a ukončení evidence či vyřazení z ní proběhlo u 1 138 osob. Počet dosažitelných ve věku 15–64 let, činil 9 978 uchazečů.

Počet umístěných uchazečů za prosinec 2021 činil 662 osob, z toho 169 na místa evidovaná Úřadem práce. Z tohoto počtu bylo celkem 548 žen, umístěných díky nabídce Úřadu práce celkem 101.

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2021 evidováno 13 804 volných míst. Jednalo se o nejvyšší počet od roku 2017, vždy k 31. 12. Z celkového počtu bylo pro osoby se zdravotním postižením nabízeno 1 168 míst a pro absolventy a mladistvé 3 634 pracovních míst. V kraji připadalo za dané období 0,8 počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo. Nejnižší poměr byl zaznamenán v okrese Zlín (0,6) a nejvyšší v okrese Kroměříž (1,4).

 

Graf 3 Vývoj počtu evidovaných volných míst ve Zlínském kraji (stav k 31. prosinci)

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí, evidence úřadů práce  

Graf 3: Vývoj počtu evidovaných volných míst ve Zlínském kraji (stav k 31. prosinci)

 

  

Kontakt:
Mgr. Renata Polepilová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
renata.polepilova@czso.cz
tel.: 577 004 931

 

 

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 12. 2021
  • Neumístění uchazeči o zaměstnání, volná pracovní místa a podíl nezaměstnaných osob ve Zlínském kraji
  • Vývoj počtu příjemců měsíční podpory v nezaměstnanosti podle její výše