Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 8. 2023

 

Úřady práce ve Zlínském kraji evidovaly na konci srpna letošního roku 10 513 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 545 dosažitelných. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,2 uchazečů. V rámci České republiky vykazoval Zlínský kraj druhý nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,65 %) a současně nejnižší podíl nezaměstnaných žen (3,09 %).

 

K 31. 8. 2023 bylo na úřadech práce ve Zlínském kraji evidováno celkem 10 513 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 545 (90,8 %) dosažitelných ve věku 15 - 64 let. Celkový počet uchazečů meziměsíčně klesl o 32, tj. o 0,3 %. Více než polovinu tvořily ženy (5 789, tj. 55,1 %), mužů bylo 4 724 (44,9 %). Absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo 503 (4,8 % všech uchazečů) a osob se zdravotním postižením 1 748 (16,6 %). Nejvíce uchazečů evidovaly úřady práce v okrese Vsetín (3 079), nejméně v okrese Kroměříž (1 992). V okrese Zlín bylo evidováno 2 726 uchazečů a v okrese Uherské Hradiště 2 716.

 

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 1: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

 

Mezi uchazeči převládali lidé ve věku 55 až 59 let (1 605 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů ve Zlínském kraji podíleli 15,3 %. Druhou a třetí nejpočetnější skupinu tvořily osoby ve věku 50 až 54 let (1 238) a 45 až 49 let (1 235). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil 43,8 let a nezaměstnaní tak byli o 0,5 roku mladší než před rokem (v srpnu 2022).

Z hlediska vzdělanostní struktury mělo nejvíce nezaměstnaných střední odborné vzdělání s výučním listem (3 724; 35,4 %). Uchazečů bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním či se základním vzděláním bylo evidováno 2 130 (20,3 %).

 

Tab. 1  Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2023

Tabulka 1:  Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2023

 

Graf 2 Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

Graf 2: Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 996 (38,0 %) evidovaných uchazečů. Oproti minulému měsíci (červenci 2023) jich 33 přibylo. V rámci kraje bylo na konci srpna letošního roku evidováno nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v okrese Zlín (1 168). Následovaly okresy Uherské Hradiště (1 068) a Vsetín (1 006). Nejméně uchazečů s nárokem na podporu evidoval okres Kroměříž (754). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti činila ve Zlínském kraji 10 104 Kč.

 

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 31. 8. 2023

Tabulka 2: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 31. 8. 2023

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, dosáhl ke konci sledovaného měsíce ve Zlínském kraji 2,65 %. Jednalo se o druhou nejnižší hodnotu napříč kraji České republiky. Nejvyšší podíl nezaměstnaných zaznamenaly kraje Ústecký (5,42 %) a Moravskoslezský (4,91 %), nejnižší pak kraje Jihočeský (2,63 %) a Zlínský; republiková úroveň činila 3,58 %.

 

Tab. 3 Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 31. 8. 2023

Tabulka 3: Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 31. 8. 2023

 

V rámci Zlínského kraje vykazoval k 31. 8. 2023 nejvyšší podíl nezaměstnaných okres Vsetín (3,12 %), naopak nejnižší okres Zlín (2,09 %). U okresu Kroměříž se jednalo o 2,86 % a u okresu Uherské Hradiště o 2,79 %. Podíl nezaměstnaných se oproti minulému měsíci zvýšil v okresech Kroměříž a Vsetín. V okresech Uherské Hradiště a Zlín se snížil. Na úrovni Zlínského kraje došlo k poklesu z 2,66 % na 2,65 %, tj. o 0,1 p. b.

Podíl nezaměstnaných žen ve Zlínském kraji (3,09 %) byl ke konci srpna letošního roku nejnižší v rámci České republiky. Naopak nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele evidoval kraj Ústecký (6,53 %). Podíl nezaměstnaných žen ve Zlínském kraji oproti předchozímu měsíci vzrostl (z 3,07 %) a podíl nezaměstnaných mužů klesl (z 2,27 % na 2,25 %).

Úřady práce na území Zlínského kraje nabízely 8 770 volných pracovních míst, z toho 802 pro osoby se zdravotním postižením a 2 625 pro absolventy a mladistvé. Celková nabídka volných pracovních míst meziměsíčně vzrostla o 57, tj. o 0,7 %.

 

Graf 3 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 8. 2023

Graf 3: Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 8. 2023

 

Na jedno volné pracovní místo ve Zlínském kraji připadalo 1,20 uchazečů, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,03) a nejméně v okrese Zlín (0,73). V okrese Uherské Hradiště se jednalo o 1,58 uchazečů a v okrese Vsetín o 1,31 uchazečů na jedno volné pracovní místo.

Celorepublikový průměr činil 0,93 uchazeče. V rámci České republiky evidoval nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele Moravskoslezský kraj (3,40), naopak nejnižší hodnotu Hlavní město Praha (0,33).

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 8. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 31. 8. 2023
  • Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 31. 8. 2023