Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2023

 

Ke konci března roku 2023 evidovaly úřady práce ve Zlínském kraji celkem 11 366 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 287 dosažitelných. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,19 uchazeče o zaměstnání. V rámci České republiky vykazoval Zlínský kraj nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,86 %) a současně nejnižší podíl nezaměstnaných žen (3,01 %).

K 31. 3. 2023 bylo na úřadech práce ve Zlínském kraji evidováno celkem 11 366 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 287 (90,5 %) dosažitelných ve věku 15 - 64 let. Počet uchazečů meziměsíčně klesl o 592, tj. o 4,95 %. Nejvíce uchazečů o zaměstnání evidovaly úřady práce v okrese Vsetín (3 499), nejméně v okrese Kroměříž (2 108). V okrese Zlín bylo evidováno 2 792 uchazečů a v Uherském Hradišti 2 967. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů ve Zlínském kraji tvořily ženy (50,5 %, tj. 5 741), mužů bylo 5 625 (49,5 %). Absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo na konci sledovaného měsíce 536 (4,7 % všech uchazečů) a osob se zdravotním postižením 1 843 (16,2 %).

 

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 1: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

 

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věku 55 až 59 let. Jednalo se o 1 856 osob, které se na celkovém počtu uchazečů ve Zlínském kraji podílely 16,3 %. Druhou a třetí nejpočetnější skupinou byli uchazeči ve věku 45 až 49 let (1 352) a 50 až 54 let (1 339). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 44,0 let a nezaměstnaní tak byli o 1,0 rok mladší než v březnu 2022.

Z hlediska vzdělanostní struktury mělo střední odborné vzdělání s výučním listem 38,2 % (4 341) nezaměstnaných. Uchazečů bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním či se základním vzděláním bylo 21,1 % (2 396).

 

Tab. 1  Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2023

Tabulka 1:  Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2023

 

Graf 2 Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

Graf 2: Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 4 390 (38,6 %) uchazečů. Oproti minulému měsíci (únoru 2023) se jejich počet snížil o 474. V rámci Zlínského kraje bylo na konci března letošního roku evidováno nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v okrese Vsetín (1 244), v těsném závěsu byl okres Zlín (1 243). Nejméně uchazečů s nárokem na podporu evidoval okres Kroměříž (782); v okrese Uherské Hradiště se jednalo o 1 121 uchazečů. Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti činila ve Zlínském kraji 9 289 Kč.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 31. 3. 2023

Tabulka 2: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 31. 3. 2023

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, dosáhl ve Zlínském kraji ke konci sledovaného měsíce 2,86 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu napříč všemi kraji České republiky. Nejvyšší podíl nezaměstnaných zaznamenaly kraje Ústecký (5,68 %) a Moravskoslezský (5,06 %); republiková úroveň byla 3,73 %.

 

Tab. 3 Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 31. 3. 2023

Tabulka 3: Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 31. 3. 2023

 

V rámci Zlínského kraje k 31. 3. 2023 vykazoval nejvyšší podíl nezaměstnaných okres Vsetín (3,56 %), naopak nejnižší okres Zlín (2,12 %). U okresu Kroměříž se jednalo o 3,01 % a u okresu Uherské Hradiště o 3,05 %. Oproti minulému měsíci se podíl nezaměstnaných jak ve Zlínském kraji (z 3,02 %), tak i ve všech jeho okresech snížil.

Také podíl nezaměstnaných žen ve Zlínském kraji (3,01 %) byl ke konci března letošního roku nejnižší v rámci České republiky. Naopak nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele evidoval kraj Ústecký (6,57 %). Podíl nezaměstnaných mužů ve Zlínském kraji činil 2,72 %. Podíl nezaměstnaných žen i mužů ve Zlínském kraji oproti minulému měsíci klesl.

Úřady práce na území Zlínského kraje k 31. 3. 2023 nabízely 9 513 volných pracovních míst; z toho 816 pro osoby se zdravotním postižením a 2 824 pro absolventy a mladistvé. Nabídka volných pracovních míst meziměsíčně klesla o 67, tj. o 0,70 %.

 

Graf 3 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 3. 2023

Graf 3: Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 3. 2023

 

Na jedno volné pracovní místo ve Zlínském kraji připadalo 1,19 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,05) a nejméně v okrese Zlín (0,68). V okrese Vsetín se jednalo o 1,39 uchazeče na jedno volné pracovní místo a v okrese Uherské Hradiště o 1,57.

Celorepublikový průměr na jedno volné pracovní místo byl 0,96 uchazeče. V rámci krajů dosáhl tento průměrný počet nejvyšší hodnoty v Moravskoslezském kraji (3,65) a nejnižší v Hlavním městě Praze (0,36).

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 31. 3. 2023
  • Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 31. 3. 2023