Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 28. 2. 2023

 

Ke konci února 2023 evidovaly úřady práce ve Zlínském kraji celkem 11 958 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 852 dosažitelných. V rámci České republiky vykazoval Zlínský kraj nejnižší podíl nezaměstnaných (3,02 %). Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,25 uchazečů o zaměstnání. Z okresů Zlínského kraje vykazoval nejvyšší nezaměstnanost okres Vsetín, naopak nejnižší byla v okrese Zlín.

Ve Zlínském kraji bylo k 28. 2. 2023 evidováno na úřadech práce celkem 11 958 uchazečů o zaměstnání, z toho 10 852 (90,8 %) dosažitelných ve věku 15 - 64 let. Počet uchazečů tak meziměsíčně klesl o 154, tj. o 1,3 %. Nejvíce uchazečů o zaměstnání evidovaly úřady práce v okrese Vsetín (3 626), nejméně v okrese Kroměříž (2 217). V okrese Zlín bylo evidováno 2 998 uchazečů a v Uherském Hradišti 3 117. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů ve Zlínském kraji tvořili muži (50,6 %, tj. 6 048), žen bylo 5 910 (49,4 %). Absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo na konci sledovaného měsíce 539 (4,5 % všech uchazečů) a osob se zdravotním postižením 1 868 (15,6 %).

 

Graf 1   Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 1: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věku 55 až 59 let. Jednalo se o 1 910 osob, které se na celkovém počtu uchazečů podílely 16,0 %. Druhou a třetí nejpočetnější skupinou byli uchazeči ve věku 45 až 49 let (1 464) a 50 až 54 let (1 399). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl 43,9 let a nezaměstnaní tak byli o 0,8 let mladší než před rokem.

Z hlediska vzdělanostní struktury bylo 20,2 % (2 410) uchazečů bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním či se základním vzděláním. Střední odborné vzdělání s výučním listem mělo 39,2 % (4 682) nezaměstnaných.

 

Tab. 1 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 28. 2. 2023

Tabulka 1: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 28. 2. 2023

 

Graf 2   Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

Graf 2: Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 4 864 (40,7 %) uchazečů. Oproti minulému měsíci (lednu 2023) došlo k jejich poklesu o 167. V rámci kraje bylo na konci února letošního roku evidováno nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v okrese Zlín (1 366), nejméně pak v okrese Kroměříž (912). V okrese Uherské Hradiště se jednalo o 1 255 uchazečů a v okrese Vsetín o 1 331. Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti činila ve Zlínském kraji 9 350 Kč.

 

Tab. 2   Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 28. 2. 2023

Tabulka 2: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 28. 2. 2023

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, dosáhl ve Zlínském kraji ke konci sledovaného měsíce 3,02 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu napříč všemi kraji České republiky. Nejvyšší podíl nezaměstnaných zaznamenaly kraje Ústecký (5,79 %) a Moravskoslezský (5,20 %); republiková úroveň byla 3,87 %.

 

Tab. 3   Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 28. 2. 2023

Tabulka 3: Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 28. 2. 2023

 

Ke konci února letošního roku vykazoval nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci kraje okres Vsetín (3,70 %), naopak nejnižší okres Zlín (2,28 %). U okresu Kroměříž se jednalo o 3,18 % a u okresu Uherské Hradiště o 3,20 %. Oproti minulému měsíci se podíl nezaměstnaných jak ve Zlínském kraji (z 3,06 %), tak i ve všech jeho okresech nepatrně snížil.

Také podíl nezaměstnaných žen (3,10 %) byl ke konci února letošního roku nejnižší v rámci České republiky. Naopak nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele měl kraj Ústecký (6,63 %). Podíl nezaměstnaných mužů ve Zlínském kraji činil 2,94 %. Podíl nezaměstnaných žen i mužů ve Zlínském kraji oproti minulému měsíci mírně klesl.

Úřady práce ve Zlínském kraji k 28. 2. 2023 nabízely 9 580 volných pracovních míst; z toho 843 pro osoby se zdravotním postižením a 2 822 pro absolventy a mladistvé. Nabídka volných pracovních míst meziměsíčně klesla o 128, tj. o 1,32 %.

 

Graf 3   Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 28. 2. 2023

Graf 3: Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 28. 2. 2023

 

Na jedno volné pracovní místo ve Zlínském kraji připadalo 1,25 uchazečů, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,14) a nejméně v okrese Zlín (0,72). V okrese Vsetín se jednalo o 1,48 uchazečů na jedno volné pracovní místo a v okrese Uherské Hradiště o 1,63.

Celorepublikový průměr byl 1,00 uchazeče. Největší počet uchazečů na 1 volné pracovní místo v rámci České republiky evidoval Moravskoslezský kraj (3,64), naopak nejméně Hlavní město Praha (0,37).

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 28. 2. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 28. 2. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 28. 2. 2023
  • Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 28. 2. 2023