Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 4. 2023

 

Ke konci dubna 2023 evidovaly úřady práce ve Zlínském kraji celkem 10 633 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 568 dosažitelných. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,13 uchazečů o zaměstnání. V rámci České republiky vykazoval Zlínský kraj nejnižší podíl nezaměstnaných osob (2,66 %) a současně i nejnižší podíl nezaměstnaných žen (2,90 %).

K 30. 4. 2023 bylo na úřadech práce ve Zlínském kraji evidováno celkem 10 633 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 568 (90,0 %) dosažitelných ve věku 15 - 64 let. Počet uchazečů tak meziměsíčně klesl o 733, tj. o 6,4 %. Nejvíce uchazečů o zaměstnání evidovaly úřady práce v okrese Vsetín (3 247), nejméně v okrese Kroměříž (1 963). V okrese Zlín bylo evidováno 2 594 uchazečů a v Uherském Hradišti 2 829. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů ve Zlínském kraji tvořily ženy (5 544, tj. 52,1 %), mužů bylo 5 089 (47,9 %). Absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo na konci sledovaného měsíce 510 (4,8 % všech uchazečů) a osob se zdravotním postižením 1 798 (16,9 %).

 

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Graf 1: Uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji podle věkových skupin

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věku 55 až 59 let. Jednalo se o 1 749 osob, které se na celkovém počtu uchazečů ve Zlínském kraji podílely 16,4 %. Druhou a třetí nejpočetnější skupinou byli uchazeči ve věku 45 až 49 let (1 244) a 50 až 54 let (1 237). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání činil 44,1 let a nezaměstnaní tak byli o 0,9 roku mladší než v dubnu 2022.

Z hlediska vzdělanostní struktury mělo střední odborné vzdělání s výučním listem 37,2 % (3 952) nezaměstnaných. Uchazečů bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním či se základním vzděláním bylo 21,6 % (2 299).

 

Tab. 1  Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2023

Tabulka 1: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2023

 

Graf 2 Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

Graf 2: Podíl nezaměstnaných ve Zlínském kraji a jeho okresech

 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo 3 832 (36,0 %) uchazečů. Oproti minulému měsíci (březnu 2023) došlo k poklesu o 558 uchazečů. V rámci Zlínského kraje bylo na konci dubna letošního roku evidováno nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti v okrese Zlín (1 089), v závěsu okres Vsetín (1 043). Nejméně uchazečů s nárokem na podporu evidoval okres Kroměříž (709); v okrese Uherské Hradiště se jednalo o 991 uchazečů. Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti činila ve Zlínském kraji 9 512 Kč.

 

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 30. 4. 2023

Tabulka 2: Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 30. 4. 2023

 

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku, dosáhl ve Zlínském kraji ke konci sledovaného měsíce 2,66 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu napříč všemi kraji České republiky. Nejvyšší podíl nezaměstnaných zaznamenaly kraje Ústecký (5,48 %) a Moravskoslezský (4,90 %); republiková úroveň činila 3,57 %.

 

Tab. 3 Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 30. 4. 2023

Tabulka 3: Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 30. 4. 2023

 

V rámci Zlínského kraje k 30. 4. 2023 vykazoval nejvyšší podíl nezaměstnaných okres Vsetín (3,29 %), naopak nejnižší okres Zlín (1,97 %). U okresu Kroměříž se jednalo o 2,77 % a u okresu Uherské Hradiště o 2,89 %. Podíl nezaměstnaných se oproti minulému měsíci snížil ve všech okresech a ve Zlínském kraji klesl z 2,86 % na 2,66 %, tj. o 0,2 procentního bodu.

Také podíl nezaměstnaných žen ve Zlínském kraji (2,90 %) byl ke konci dubna letošního roku nejnižší v rámci České republiky. Naopak nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele evidoval kraj Ústecký (6,38 %). Podíl nezaměstnaných mužů ve Zlínském kraji činil 2,43 %. Podíl nezaměstnaných žen i mužů v kraji oproti předchozímu měsíci klesl.

Úřady práce nabízely k 30. 4. 2023 na území Zlínského kraje 9 449 volných pracovních míst; z toho 790 pro osoby se zdravotním postižením a 2 851 pro absolventy a mladistvé. Nabídka volných pracovních míst meziměsíčně klesla o 64, tj. o 0,7 %.

 

Graf 3 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30. 4. 2023

Graf 3: Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30. 4. 2023

Na jedno volné pracovní místo ve Zlínském kraji připadalo 1,13 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,96) a nejméně v okrese Zlín (0,65). V okrese Vsetín se jednalo o 1,21 uchazečů na jedno volné pracovní místo a v okrese Uherské Hradiště o 1,61.

Celorepublikový průměr na jedno volné pracovní místo byl 0,92 uchazeče. Největší počet v rámci České republiky evidoval Moravskoslezský kraj (3,40), naopak nejméně Hlavní město Praha (0,35).

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 30. 4. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 4. 2023
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Zlínského kraje k 30. 4. 2023
  • Neumístění uchazeči v okresech Zlínského kraje k 30. 4. 2023