Ovocné sady v Moravskoslezském kraji v roce 2017

 

Moravskoslezský kraj se ve srovnání s ostatními kraji neřadí k předním pěstitelům ovoce. V roce 2017 se na jeho území nacházela necelá 4 % z republikové rozlohy ovocných sadů. Ve struktuře plochy ovocných sadů v Moravskoslezském kraji převažují slivoně, které zabírají přes 38 % z celkové plochy, s třetinovým podílem následují jabloňové sady a dále třešně s 8,3 %, rybízy černé s 6,1 %, višně s 4,3 % a hrušně s 3,7 %. Nejčastěji pěstovanou odrůdou jabloní je Golden Delicious, v případě hrušní převažuje odrůda William.

  • Ovocné sady v Moravskoslezském kraji v roce 2017 - komentář
  • Tab. 1 Sady v Moravskoslezském kraji k 1. 5. 2017
  • Tab. 2 Plochy sadů a počty stromů podle skupin odrůd v Moravskoslezském kraji k 1. 5. 2017
  • Tab. 3 Plocha ovocných sadů podle stáří stromů v Moravskoslezském kraji k 1. 5. 2017