Průměrná mzda v Plzeňském kraji ve 2. čtvrtletí 2022

 

Ve 2. čtvrtletí roku 2022 mzdy v Plzeňském kraji nominálně vzrostly, pokud však zohledníme inflaci, průměrné mzdy reálně výrazně poklesly. U evidenčního počtu zaměstnanců došlo meziročně k mírnému nárůstu. 

Plzeňský kraj se ve 2. čtvrtletí 2022 zařadil až na pátou pozici s výší průměrné mzdy1 přepočtené na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Mzda činila 37 827 Kč a oproti stejnému období roku 2021 došlo k jejímu navýšení o 1 025 Kč, tj. o 2,8 %. Lépe jsou na tom kraje Hl. město Praha (49 221 Kč), Středočeský (41 825 Kč), Jihomoravský (39 041 Kč) a Královéhradecký (38 712 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 34 725 Kč, což je o 5 361 Kč méně, než je republikový průměr (40 086 Kč). Je třeba zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v Praze a Středočeském kraji, výše průměrné mzdy v ČR totiž nedosahuje již žádný další kraj.

 

 

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v Praze (o 5,7 %), nejméně pak v kraji Ústeckém (o 1,6 %). Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období až o 15,8 %, ve všech 14 krajích i v ČR celkem tak došlo k reálnému poklesu mezd. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 4,4 %, reálně se však snížila o 9,8 %. Medián mezd činil 34 111 Kč a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 5,3 %, u mužů dosáhl 36 925 Kč, u žen 31 170 Kč.

 

 

 

Počet zaměstnanců2 se oproti stejnému období předchozího roku v kraji zvýšil o 1,2 % na 212,3 tisíc. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo ve 12 krajích ČR, nejvýraznějšího navýšení bylo dosaženo v Praze (o 3,3 %), pokles byl zaznamenán v Ústeckém (o 0,3 %) a Libereckém (o 0,1 %) kraji. V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zvýšil o 49,9 tisíc zaměstnanců, tj. o 1,3 %.

 

 

1 Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané zohledňuje délku pracovního úvazku. 

2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený vyjadřuje přepočet na plně zaměstnané (s plnou pracovní dobou). Do evidenčního počtu zaměstnanců se zahrnují všichni stálí i dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke zpravodajské jednotce v pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je pracovní vztah). Nezahrnují se např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů, soudci, aj.).

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 108
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

 

  • Průměrná mzda v Plzeňském kraji ve 2. čtvrtletí 2022 (aktualita v pdf)
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022 (tabulka)
  • Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2022 (kartogram)