Násilné trestné činy spáchané na ženách

 

V roce 2018 bylo registrováno v Plzeňském kraji 793 skutků násilné kriminality. Registrovaných činů, kde alespoň jeden z objektů napadení je žena, bylo 266. Od roku 2010 podíl násilné kriminality spáchané na ženách poklesnul ve všech krajích kromě krajů Karlovarského, Královéhradeckého a Jihočeského. Od roku 2010 byl zaznamenán třetí nejvýraznější pokles (o 7,8 %) podílu násilné kriminality v Plzeňském kraji, kde byla objektem napadení žena.

Nejčastěji se doslýcháme z veřejných debat o domácím násilí, nicméně k násilí dochází nejen v soukromí, ale i na veřejnosti a aktuálně dnes hodně zmiňovaném kyberprostoru. Typicky je násilí spojeno s muži, kteří jsou původci násilí, a ženami, jakožto oběťmi. Přesto i muži se stávají obětí, častěji však ve sféře veřejné nežli soukromé.

V roce 2018 bylo podle údajů Policejního prezidia ČR v Plzeňském kraji spácháno 9 923 trestných činů, z toho nejvíce v okrese Plzeň-město (4 942), a stíháno celkem 4 506 osob. Policie objasnila 48,5 % registrovaných trestných činů, celkem to bylo 4 812 objasněných skutků, v mezikrajském porovnání byl Plzeňský kraj na 4. místě s nejnižším podílem objasněných případů (po krajích Hl. město Praha, Jihomoravském a Středočeském). Z celkového počtu objasněných skutků spáchaných ženami dominuje hospodářská kriminalita, kde bylo objasněno 221 trestných činů, a majetková kriminalita se 179 objasněnými činy. Muži zase nejvíce páchali trestnou činnost v oblasti majetkové a násilné kriminality. Na celkovém počtu objasněných mužských činů bylo vyřešeno 1 160 majetkových a 460 násilných skutků. Na celkovém počtu stíhaných osob se muži podíleli 85,4 % (3 850 stíhaných mužů).

 

V Plzeňském kraji bylo registrováno za rok 2018 celkem 793 skutků násilné kriminality, kdy počet registrovaných činů (266), kde alespoň jeden z objektů napadení byla žena, tvořil více než třetinu z celkového počtu skutků násilné kriminality. Policii se podařilo objasnit 64,9 % registrovaných trestných činů násilné kriminality.

 

Od roku 2010 podíl násilné kriminality, kde byla objektem napadení žena, poklesnul ve všech krajích kromě kraje Karlovarského, Královéhradeckého a Jihočeského. Nejvýraznější pokles byl registrován v kraji Jihomoravském a to o 9,9 %, Zlínském (o 8,0 %) a Plzeňském (o 7,8 %). Naopak nejvyšší nárůst podílu násilné kriminality na ženách byl zaznamenán v Karlovarském kraji mezi roky 2010 a 2018, a to o 10,8 procentních bodů. V roce 2018 měl nejvyšší podíl z násilných činů, při kterých byla napadena žena, kraj Karlovarský (43,5 %), následován kraji Jihočeským (42,0 %) a Středočeským (38,6 %). Naopak ve Zlínském kraji byl zaregistrován nejnižší podíl násilných činů na ženách, a to 29,4 %. Plzeňský kraj s podílem 33,5 % se nacházel na pátém nejnižším místě v mezikrajském porovnání a byl pod průměrem ČR (35,5 %).

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Násilné trestné činy spáchané na ženách (aktualita v pdf)
  • Kriminalita podle pohlaví v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Kriminalita v Plzeňském kraji (tabulka)