Cizinci v Plzeňském kraji v roce 2021

 

Počet cizinců v Plzeňském kraji meziročně vzrostl, většina z nich je v produktivním věku. Nejvyšší zastoupení podle státní příslušnosti měli osoby z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Zhruba polovina cizinců žila na území okresu Plzeň-město.

Na území Plzeňského kraje žilo podle cizinecké policie k 31. 12. 2021 celkem 43 600 cizinců bez osob s platným azylem, tj. 7,5 % z celkového počtu obyvatel v regionu. Dle pohlaví je více cizinců mužů, jejich podíl dosáhl 57,0 %. Z celkového počtu cizinců na území České republiky představuje skupina cizinců žijící v Plzeňském kraji 6,6 % (čtvrtý nejvyšší podíl v celorepublikovém srovnání). Nejvíce cizinců v mezikrajském porovnání žije v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském, celkem tvoří více než polovinu všech cizinců v celé ČR (59,9 %).

Z hlediska státní příslušnosti mají v Plzeňském kraji mezi cizinci nejvyšší zastoupení Ukrajinci, kteří tvořili více jak jednu třetinu všech cizinců (35,2 %), dále státní příslušníci Slovenska (17,6 %), Vietnamu (14,2 %), Bulharska (6,9 %), Rumunska (6,5 %) a Německa (2,6 %). V roce 2021 pobývalo v kraji 60,6 % cizinců ze zemí mimo Evropskou unii, v porovnání s předchozím rokem zde došlo k výraznému navýšení až o 5,9 procentního bodu. Příčinou je zcela jistě narůstající počet cizinců přicházejících z Ukrajiny, který se meziročně zvýšil téměř o čtvrtinu (o 24,3 %). Zastoupení cizinců ze zemí Evropské unie (39,4 %) naopak zaznamenalo meziroční pokles o 5,9 procentního bodu.

Graf: Cizinci a jejich podíl v Plzeňském kraji

Zhruba polovina cizinců z celkového počtu v kraji žila na území okresu Plzeň-město (51,9 %). V celém kraji došlo ke zvýšení počtu cizinců o 3,6 % oproti roku 2020, nejvíce pak na území okresu Plzeň-jih (o 11,4 %), Rokycany (o 7,6 %), Plzeň-sever (o 6,8 %), Plzeň-město (o 5,1 %). K poklesu došlo jen v okrese Domažlice, a to o 282 osob (tj. o 7,8 %). V šesti okresech dominovali v roce 2021 Ukrajinci, jen na Domažlicku převažovali cizinci vietnamské národnosti (tvořili 35,7 % ze všech cizinců v okrese). Nejvyšší podíl Ukrajinců na všech cizincích daného okresu celkem byl zaznamenán na Rokycansku (41,2 %).

Podíl cizinců na obyvatelstvu Plzeňského kraje má rostoucí trend, region se hodnotou 7,5 % zařadil na druhé místo v ČR hned po Praze. Oproti roku 2020 se podíl cizinců na obyvatelstvu kraje zvýšil (o 0,4 procentního bodu), přičemž celkový počet cizinců meziročně vzrostl o 1 530 osob, tj. o 3,6 %. Nejvíce se cizinci na obyvatelstvu daného okresu celkem podíleli v okresech Plzeň-město (12,0 %) a Tachov (10,4 %).

Kartogram:Cizinci podle krajů

 

Věkové složení cizinců žijících v kraji se příliš nemění, největší zastoupení mají osoby v produktivním věku
(15–64 let), které tvoří 85,0 %, a tento podíl v časové řadě kolísá jen mírně.

Za rok 2021 bylo dle údajů MPSV a MPO v kraji 75 830 cizinců v pracovním poměru, z toho 5 999 jich mělo platné živnostenské oprávnění, meziročně došlo k navýšení o 10,4 %, resp. o 4,0 %. V mezikrajském porovnání se Plzeňský region řadí v počtu zaměstnaných cizinců na čtvrté místo, více jich bylo jen v krajích Hl. město Praha, Středočeském a Jihomoravském. V rámci kraje pak bylo nejvíce cizinců v pracovním poměru v okresech Plzeň-město (39,3 %) a Tachov (25,2 %).

 

Tabulka: Vybrané údaje za Plzeňský kraj - cizinci

 

Kontakt:

Mgr. Tereza Mildorfová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 108
E-mail: 
tereza.mildorfova@czso.cz

 

  • Cizinci a jejich podíl v Plzeňském kraji v letech 2011 a 2021 (graf)
  • Cizinci podle krajů v roce 2021 (kartogram)
  • Vybrané údaje za Plzeňský kraj - cizinci (tabulka)
  • Cizinci v Plzeňském kraji v roce 2021 (aktualita v pdf)