Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2022 a v roce 2022

 

6. 3. 2023

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců na pracovištích v Olomouckém kraji dosáhla podle předběžných výsledků ve 4. čtvrtletí 2022 hodnoty 39 594 Kč a průměr za rok 2022 činil 36 462 Kč.

4. čtvrtletí 2022

Podle předběžných údajů dosáhla ve 4. čtvrtletí 2022 průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané na pracovištích v Olomouckém kraji hodnoty 39 594 Kč, což bylo na úrovni 91,2 % z celkové průměrné mzdy za Českou republiku. Oproti stejnému období minulého roku se zvýšila o 2 666 Kč, tj. o 7,2 %. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice ve 4. čtvrtletí 2022 o 15,7 % se průměrná mzda v Olomouckém kraji meziročně reálně snížila o 7,3 %.

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022

V mezikrajském srovnání byla dosažená hodnota 5. nejnižší, nicméně v porovnání s částkami vypočtenými za Moravskoslezský a Zlínský kraj (4. a 3. nejnižší v pořadí) byl zjištěn minimální rozdíl. Nejnižší průměrná mzda byla stanovena u zaměstnanců v Karlovarském kraji (38 019 Kč) a nejvyšší v Praze (52 213 Kč). Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice činila 43 412 Kč a rostla rychlejším tempem (navýšení o 7,9 % oproti 4. čtvrtletí 2021) než v kraji. 

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022

Ve 4. čtvrtletí 2022 poklesl v kraji průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený na plně zaměstnané) na 218,6 tis. osob, což bylo o 0,8 tis. osob méně, než ve stejném období minulého roku. Olomoucký kraj se přiřadil k dalším 4 krajům s poklesem počtu zaměstnanců, celorepublikově se evidenční počet zaměstnanců zvýšil na 4 049,2 tis. zaměstnanců.

Graf: Vývoj průměrné měsíční mzdy v Olomouckém kraji

 

1. až 4. čtvrtletí 2022

Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví dosáhla v 1. až 4. čtvrtletí 2022 průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji hodnoty 36 462 Kč. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšila o 1 875 Kč, tj. o 5,4 %. S ohledem na meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v 1. až 4. čtvrtletí 2022 o 15,1 % se průměrná mzda v Olomouckém kraji reálně snížila o 8,4 %.

Za průměrnou hodnotou hrubé měsíční mzdy v republice (40 353 Kč) byla mzda v kraji o téměř 10 % nižší (o 9,6 %) a oproti nejvyšší mzdě zjištěné v Praze (49 782 Kč) byla nižší o více než jednu čtvrtinu (o 26,8 %). V mezikrajském srovnání zaznamenala mzda v kraji 4. nejnižší hodnotu, nižší mzdy pobírali zaměstnanci v kraji Karlovarském, Pardubickém a Zlínském.

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji přepočtený na plně zaměstnané se v roce 2022 oproti výsledkům za rok 2021 mírně zvýšil na 217,5 tis. osob. Pokles stavu zaměstnanců zaznamenali v kraji Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském. Nejvyšší meziroční růst evidenčního počtu zaměstnanců zaznamenala Praha (o 2,7 %, resp. o 22,6 tis. osob). V České republice bylo v roce 2022 v přepočtu na plně zaměstnané celkem 4 014,6 tis. zaměstnanců.

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

__________________________

Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2023.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2022 a v roce 2022 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů ČR ve 4. čtvrtletí 2022
  • Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance podle krajů ČR v 1. až 4. čtvrtletí 2022