Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2023

 

5. 3. 2024

Ve 4. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v podnicích na území Olomouckého kraje částky 41 880 Kč. Ačkoliv se její nominální hodnota meziročně o 6,1 % zvýšila, reálná mzda se v důsledku inflace o 1,4 % snížila. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2023 se meziročně snížil o 1,1 % na 217,8 tis. osob.

 

4. čtvrtletí 2023 – Reálný pokles průměrné mzdy v kraji činil 1,4 %

Podle předběžných údajů ČSÚ dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2023 částky 41 880 Kč. Oproti 4. čtvrtletí 2022 se její nominální hodnota zvýšila o 6,1 % (tj. o 2 405 Kč), což bylo mírně pod republikovým tempem (6,3 %). Průměrná mzdová úroveň zaměstnanců v Olomouckém kraji byla ve 4. čtvrtletí 2023 třetí nejnižší v mezikrajském srovnání. Nižší byla pouze v krajích Karlovarském a Pardubickém. I přes meziroční růst byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji o 4 133 Kč nižší než v České republice (46 013 Kč) a o 13 159 Kč nižší než v Praze (55 039 Kč). V hlavním městě byl nejvyšší mzdový průměr v zemi.

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023

Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice ve 4. čtvrtletí 2023 (o 7,6 %) se průměrná mzda v Olomouckém kraji meziročně reálně snížila o 1,4 %. Nejvyšší reálný pokles byl sledován v Praze, naopak nejnižší byl v kraji Ústeckém. V České republice se reálná mzda ve sledovaném období snížila o 1,2 %. Jednalo se o devátý pokles v řadě.

Graf: Reálný pokles průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 oproti 4. čtvrtletí 2022

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji přepočtený na plně zaměstnané se ve 4. čtvrtletí 2023 meziročně snížil o 1,1 % na 217,8 tis. osob. K růstu počtu zaměstnanců došlo ve 4 krajích. Relativně nejvyšší meziroční pokles vykázal kraj Pardubický (o 1,2 %). Relativně i absolutně nejvyšší meziroční růst charakterizoval Prahu (o 2,4 %, resp. o 20,5 tis.).

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 (přepočteno na plně zaměstnané)


 

1. až 4. čtvrtletí 2023 – Průměrné mzdy v kraji byly na 90,0 % průměru ČR

Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví ČSÚ dosáhla v 1. až 4. čtvrtletí 2023 průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji hodnoty 39 023 Kč. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšila o 7,2 % (tj. o 2 611 Kč). Nominální zvýšení mzdové hladiny zaznamenaly v meziročním pohledu všechny kraje. Nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda byla v Praze (53 347 Kč), naopak nejnižší v kraji Karlovarském (37 470 Kč). Rozdíl mezi krajem s nejvyšší a nejnižší průměrnou mzdovou úrovní tak již dosáhl 15 877 Kč. Průměrná hodnota v Olomouckém kraji byla v 1. až 4. čtvrtletí 2023 třetí nejnižší, a to po krajích Karlovarském a Pardubickém. Za republikovým průměrem zaostala o 10,0 % (tj. o 4 318 Kč). S ohledem na meziroční růst spotřebitelských cen v České republice v roce 2023 (o 10,7 %) se průměrná mzda v Olomouckém kraji reálně snížila o 3,2 % (v České republice o 2,9 %).

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji přepočtený na plně zaměstnané klesl v 1. až 4. čtvrtletí 2023 o 0,5 % (tj. o 1,2 tis.) na 217,8 tis. osob. Evidenční stav zaměstnanců se v 10 krajích snížil a ve 4 krajích zvýšil. Relativně nejvyšší meziroční úbytek charakterizoval kraje Pardubický a Zlínský (o 1,0 %). Relativně i absolutně nejvyšší meziroční růst evidenčního počtu zaměstnanců zaznamenala Praha (o 3,0 %, resp. o 25,0 tis.). V České republice bylo v roce 2023 v přepočtu na plně zaměstnané celkem 4 035,8 tis. zaměstnanců s průměrnou hrubou měsíční mzdou 43 341 Kč.

Kartogram: Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v roce 2023

 

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

__________________________

Údaje jsou předběžné. Zpřesněné údaje budou k dispozici v červnu 2024.

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

 

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2023 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023
  • Graf - Reálný pokles průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 oproti 4. čtvrtletí 2022
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023 (přepočteno na plně zaměstnané)
  • Kartogram - Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců podle krajů v roce 2023