Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023

 

4. 9. 2023

Ve 2. čtvrtletí letošního roku bylo v Olomouckém kraji evidováno 218,8 tis. zaměstnanců (přepočtených na plně zaměstnané) s průměrnou hrubou měsíční mzdou ve výši 38 488 Kč. Oproti stejnému období roku 2022 mzda v kraji vzrostla o 7,0 %, ale vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice o 11,1 % mzda reálně klesla o 3,7 %.  

 

2. čtvrtletí 2023

Podle předběžných údajů za 2. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství v Olomouckém kraji hodnoty 38 488 Kč. To bylo o 2 510 Kč (tj. o 7,0 %) více než ve stejném období minulého roku. Protože se spotřebitelské ceny ve stejném období zvýšily o 11,1 %, reálně mzda v kraji poklesla o 3,7 %.

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023

Tempo růstu průměrné hrubé měsíční mzdy bylo v kraji nižší než republikový průměr (7,7 %), mezi kraji druhé nejnižší. Oproti průměrné hrubé měsíční mzdě v České republice (43 193 Kč) byla mzda v kraji nižší o 4,7 tis. Kč a oproti mzdě zaměstnanců v hlavním městě Praze nižší o 14,3 tis. Kč. V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší hodnotu průměrné mzdy, nižší byla vypočtena v Karlovarském a v Pardubickém kraji.

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023

Průměrný evidenční počet zaměstnanců s pracovištěm v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 po přepočtu na plně zaměstnané činil 218,8 tis. osob. Ve srovnání s 2. čtvrtletím předchozího roku došlo k jejich poklesu o 0,4 tis. osob (tj. o 0,2 %). K poklesu počtu zaměstnanců došlo téměř ve všech krajích. Naopak výrazné navýšení počtu zaměstnanců bylo zaznamenáno v hlavním městě Praze (zvýšení o 30,8 tis. osob).

 

1. až 2. čtvrtletí 2023

V 1. pololetí letošního roku činila podle předběžných výsledků podnikové statistiky ČSÚ  průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Olomouckém kraji 37 461 Kč. Meziročně vzrostla o 2,6 tis. Kč (o 7,5 %), což bylo méně než vypočtený republikový růst (zvýšení o 8,2 %). V mezikrajském srovnání obsadila mzda v kraji třetí nejnižší hodnotu (po Karlovarském a Pardubickém kraji). Za republikovým průměrem (42 249 Kč) byla nižší o 11,3 % a oproti mzdě v kraji s nejvyšší průměrnou mzdou - Praze - byla nižší o více než 15 tis. Kč. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice v 1. pololetí 2023 o 13,7 % klesla reálně mzda v kraji o 5,5 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v kraji meziročně poklesl o 0,2 tis. osob na celkových 218,2 tis. osob.

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

__________________________

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023