Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

7. 6. 2022

Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji dosáhla v 1. čtvrtletí 2022 hodnoty 33 720 Kč, tj. 88,9 % republikového průměru. Meziroční nominální růst činil 6,1 %. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice o 11,2 % zaznamenala průměrná hrubá mzda v kraji reálný pokles o 4,6 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců na území kraje se meziročně zvýšil, a to o 0,5 % na 216,6 tis. osob (v přepočtu na plně zaměstnané).

Podle předběžných údajů vzrostla v 1. čtvrtletí 2022 průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji na 33 720 Kč. V porovnání s 1. čtvrtletím 2021 se nominálně zvýšila o 6,1 %, což po Ústeckém kraji odpovídalo 2. nejnižšímu růstu v mezikrajském srovnání. V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila ve sledovaném období o 7,2 % na 37 929 Kč.

Tabulka: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Díky nižšímu růstovému tempu byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji 4. nejnižší mezi všemi 14 kraji v České republice. Nejvyšší průměrná hodnota náležela v úvodním čtvrtletí letošního roku zaměstnancům v Praze (48 498 Kč), kteří jako jediní překonali republikový průměr. S výrazným odstupem náležela druhá a třetí nejvyšší mzdová úroveň kraji Středočeskému (37 582 Kč) a Jihomoravskému (37 171 Kč).

Graf: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (přepočteno na plně zaměstnané)

Nejnižší hladina průměrných mezd charakterizovala v 1. čtvrtletí 2022 zaměstnance v krajích Karlovarském (32 605 Kč), Pardubickém (33 300 Kč), Zlínském (33 302 Kč) a Olomouckém (33 720 Kč). S ohledem na růst spotřebitelských cen v České republice v uvedeném období o 11,2 % se průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji reálně snížila o 4,6 %. Reálný pokles mzdové úrovně zaznamenalo všech 14 krajů České republiky.

Graf: Reálný pokles průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2022 oproti 1. čtvrtletí 2021

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v kraji se v 1. čtvrtletí 2022 meziročně zvýšil o 0,5 % na 216,6 tis. osob. Meziroční růst počtu zaměstnanců charakterizovalo 12 krajů. Opačný trend vykázal kraj Ústecký (o 0,3 %) a Moravskoslezský (o 0,2 %). V České republice se průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně zvýšil o 1,1 % na 3 994,4 tis. osob.

Graf: Meziroční změna počtu zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2022 oproti 1. čtvrtletí 2021

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2022 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2022
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (přepočteno na plně zaměstnané)
  • Graf - Reálný pokles průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. čtvrtletí 2022 oproti 1. čtvrtletí 2021
  • Graf - Meziroční změna počtu zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2022 oproti 1. čtvrtletí 2021