Databáze výsledků Sčítání lidu 2011 na DVD

 

Český statistický úřad (ČSÚ) připravil databází výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 na DVD. Jedná se o ojedinělý produkt určený odborníkům i nejširší veřejnosti. Objednat či koupit jej lze od 3. června 2013 na pracovištích ČSÚ v Praze a na krajských správách ČSÚ za cenu 990 Kč.

Databáze výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011) obsahuje více než 1 400 ukazatelů o obyvatelích, domech, bytech a domácnostech za 6 251 obcí, za městské části územně členěných statutárních měst, za správní obvody obcí s rozšířenou působností, okresy, kraje i za celou Českou republiku.

Data jsou k dispozici ve třech oddílech (Profil území; Územní srovnání a Datový komplet). Jedinečnost DVD spočívá zejména v oddíle Datový komplet, který nabízí obrovské množství údajů v databázových souborech (dbf, tsv, csv). Soubory obsahují všechny ukazatele obsažené v SLDB 2011 a jsou vhodné především pro další zpracování v informačních systémech uživatelů podle jejich vlastních potřeb. Poskytované údaje garantují dodržení všech zákonných předpisů pro ochranu osobních údajů.

Součástí DVD jsou i podrobné metodické informace k obsahu, návody k použití, seznamy ukazatelů a územních celků.


Kontakt:
Ing. Dagmar Dvořáková
Oddělení informačních služeb
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Tel.: 485 238 803
GSM: 731 439 220
E-mail: dagmar.dvorakova@czso.cz


Vaše objednávky vyřídí:
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Nám. Dr. E. Beneše, 460 01 Liberec
Tel.: 485 238 811, Fax: 485 238 818
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • 130531 TZ DVD SLDB.doc