Rok 2022

 

 • Tabulky
 • 1. Rozloha a obyvatelstvo
 • 1.1 Obyvatelstvo a rozloha v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 1.2 Obyvatelstvo podle věkových skupin v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 1.2a Charakteristiky věkové struktury obyvatel Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.3 Projekce vývoje obyvatelstva v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (tis. osob)
 • 1.4 Přirozený pohyb obyvatelstva v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.5 Zemřelí podle příčin úmrtí v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.5a Zemřelí podle věku v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.5b Podíl zemřelých na vybrané příčiny úmrtí v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.6 Zahraniční stěhování v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.6a Zahraniční stěhování v Euroregionu podle věku Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.7 Stěhování přes hranice okresu v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.7a Stěhování přes hranice okresu podle věku v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.8 Stěhování přes hranice obce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 1.9 Sňatky a rozvody v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 2. Životní podmínky, zdravotnictví a sociální oblast
 • 2.1 Byty a obytná plocha v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • 2.2 Dokončené stavby v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 2.3 Lékaři a zubní lékaři v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 2.4 Lékařská zařízení v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 2.5 Průměrné hrubé měsíční mzdy v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 3. Kultura a cestovní ruch
 • 3.1 Kulturní zařízení v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 3.2 Ubytovací zařízení a počet přenocování v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 3.3 Ukazatele využití ubytovacích zařízení v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 3.4 Kapacita a návštěvnost podle vybraných kategorií ubytovacího zařízení v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 3.5 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle vybraných zemí v roce 2022
 • 4. Ekonomické subjekty a trh práce
 • 4.1 Podnikatelské subjekty podle odvětví ekonomické činnosti CZ-NACE v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 4.2 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 4.3 Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v roce 2022
 • 4.4 Nezaměstnaní a míra nezaměstnanosti v okresech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa k 31. 12. 2022
 • 5. Životní prostředí
 • 5.1 Půda v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa podle způsobu využití k 31. 12. 2022
 • 5.2 Průměrné měsíční teploty vzduchu (°C)
 • 6. Ceny a příjmy
 • 6.1 Ceny vybraných potravinářských výrobků v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • 6.2 Ceny vybraných nepotravinářských výrobků a služeb v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • 6.3 Dynamika cen vybraných potravinářských výrobků v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • 6.4 Dynamika cen vybraných nepotravinářských výrobků v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • 6.5 Průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců podle sekcí CZ-NACE v roce 2021
 • 7. Indexy spotřebitelských cen
 • 7.1 Index spotřebitelských cen v České republice, Polsku a Sasku
 • 7.2 Index spotřebitelských cen v České republice, Polsku a Sasku v květnu příslušného roku